Avstängningar runt byggplatsen för kulturhuset
Status: Pågående
Arbete som utförs: Avstängningar berör Torggatan samt delar av Kanalgatan, Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan.

Vecka 14:
Måndag 1 april flyttas en av byggkranarna på arbetsplatsen. Det innebär att vi tillfälligt, under dagen kommer att flytta stängslet efter Torggatan. Gatan kommer inte att stängas men kommer under de timmar flytten tar att bli något smalare.

För att garantera säkerheten längs Torggatans norra del leds gång- och cykeltrafiken in på parkeringen vid Södra Järnvägsgatan.
Torggatans nya färdväg gäller från torsdag 21 februari kl. 07.00.

Avstängningen av Södra Järnvägsgatan för fordonstrafik gäller tills vidare. Tidpunkt för när gatan åter kan öppna är beroende av hur byggprojektet går. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Under byggperioden kommer justeringar av avstängningar och färdvägar göras. Följ anvisningar på plats och uppdaterad driftinfo.
Område: Skellefteå
Plats: Kanalgatan, Torggatan, Södra Järnvägsgatan samt Trädgårdsgatans norra del
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

 Karta_kulturhus_181101

 

Förändringar för trafikanter
Trädgårdsgatans norra del är stängd för genomfart för all trafik. Södra Järnvägsgatan i anslutning till kulturhusets arbetsområde och Torggatan stängs av för fordonstrafik i samband med byggstart (se röd markering på kartan). Kanalgatan behåller körfält i båda riktningarna.

Gående och cyklister tar sig runt området via Torggatan (se gul markering på kartan).

Så här kommer du till butikerna på området
• Butiker på Trädgårdsgatans norra del nås via Kanalgatan.
• Butiker på Södra Järnvägsgatans östra del nås från båda håll till fots/med cykel och från Skeppargatan med bil.

Vägvisningar finns på plats för både gång-, cykel- och biltrafik.