Samråd, detaljplan för del av Skellefteå 6:1, Norrböle

Publicerad 2018-10-10

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för del av Skellefteå 6:1 på Norrböle. Planområdet ligger på Alhem öster om Boviksvägen. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder i form av enbostadshus eller parhus.

Planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen i och med att man tillåter bostäder på grönstruktur.

Här finns planen utställd för samråd 10–31 oktober:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen mån–fre 07.00–17.30, lör 08.30–16.00

Du kan också ta del av handlingarna här nedan:

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 31 oktober 2018.
Uppge ärendenummer 2017-2087, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor.