Lena och Kjell tog emot diplom av landshövdingen

Publicerad 2018-10-09

Lördag 6 oktober delade landshövding Magdalena Andersson ut diplom till ett antal nominerade ”vardagshjältar”. Två av dessa är bosatta i Skellefteå kommun: Lena Lundman Westberg och Kjell Wallmark.

Länsstyrelsen i Västerbotten vill uppmärksamma  länets vardagshjältar, eldsjälar, och volontärer vars frivilliga insatser bär upp civilsamhället och gör skillnad för ett stort antal medmänniskor. Det kan vara personer som verkar inom idrottsförbund, föreningar, en medmänniska, någon som hälsar på gamla eller av annan orsak får en bygd levande eller en förening att fungera.

De vardagshjältar som diplomerades 6 oktober kommer från länets samtliga 15 kommuner och har nominerats av sina hemkommuner och andra aktörer.

– Det som förenar dem är deras starka personliga engagemang som är till nytta och glädje för många medmänniskor och för länet, skriver Länsstyrelsen på sin hemsida.

Två av vardagshjältarna är bosatta i Skellefteå kommun. Motiveringarna lyder:

Lena Lundman Westman

Lena leder kurser i första hjälpen och leder frivilliga resursgruppens övningar med engagemang bl a i krisberedskap. Hon är sjuksköterska i grunden. Var även med och organiserade leveranser till äldreboenden när Skellefteå hade problem med Cryptosporidium för ett antal år sedan.

Kjell Wallmark

Kjell hjälper alla med allting! Han är en riktig vardagshjälte som alltid finns till hands, oavsett vad det gäller. Kjell är en otroligt viktig resurs och hjälper till att skapa den positiva andan som finns i Norra Renbergsvattnet.