Lovande signaler inför framtiden

Publicerad 2018-10-15

Kurvorna pekar åt rätt håll för Skellefteå. Sjunkande arbetslöshet och investeringar på rekordnivåer skickar lovande signaler inför framtiden. Hur kommer då framtiden att se ut och vilka möjligheter finns det? Vi vet att digitaliseringen är den starkaste förändringsfaktorn just nu. Vi vet också att vi behöver förändra våra arbetssätt för att klara av ekonomin, kompetensförsörjningen och för att våra invånare förväntar sig det. Det förutsätter samarbete och tillit.

Kristina Sundin Jonsson 

Kommunens delårsrapport – som redovisar läget fram till sista augusti – bjuder på intressant läsning. Arbetslösheten fortsätter att sjunka och nivån ligger i dagsläget lägre än riket både för 16-64 åringar och för den yngre gruppen 18-24 år.

Skellefteå är inne i en mycket expansiv period och siffrorna talar här ett tydligt språk. Under 2018 beräknas investeringarna uppgå till 2,2 miljarder kronor, vilket är den högsta investeringsnivån i Skellefteå kommuns historia. Enligt årsprognosen går hela Skellefteå kommunkoncern mot ett positivt ekonomiskt resultat på 517 miljoner kronor, varav bolagen nästan står för hela delen med 515 miljoner.

Vi behöver ha fortsatt goda resultat i koncernen. Sverige får allt fler yngre och äldre, medan antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i samma utsträckning. Behovet av välfärdstjänster ökar i snabbare takt än vad skatteunderlaget gör. Det kommer att kräva förändrade arbetssätt.

Vi levererar e-tjänster till fler

Vi levererar nu e-tjänster på löpande band till Skellefteås kommuninvånare och till invånarna i 13 andra Västerbottenskommuner. Jag är glad över att Skellefteå kommun har fått förtroendet. Utvecklingen tillsammans med näringslivet och de övriga kommunerna är helt nödvändig för att klara framtidens välfärd.

Generellt sett behöver vi bli bättre på att arbeta gränsöverskridande, att vara öppna och transparenta och att experimentera och våga prova nytt. Vi behöver också bli bättre på gemensam utveckling och gemensamt lärande. Den samlade kompetensen och de olika erfarenheterna ger helt enkelt bättre tjänster till invånarna. Vår e-tjänstsamverkan med övriga länet är ett utmärkt exempel på det.

Ett av delmålen för 2018 är att 30 digitala tjänster ska vara framtagna. Redan nu står det klart att det målet kommer att uppnås. Extra glädjande är att Norrbottenskommunen Arjeplog också har anslutit sig till vårt samarbete.
För Skellefteås del når du de digitala tjänsterna genom att klicka på ”Självservice” längst upp på kommunens webbplats.

Självservice – digitala tjänster.

I september startade också den nya myndigheten för digitalisering, Digg. Digg och SKL-koncernen med SKL, Kommentus och Inera kraftsamlar nu för att stödja kommuners, landstings och regioners väg till ”Digitalt först”.  Inte minst genom att tillgängliggöra marknadens innovativa tjänster och arbetssätt för fler. Jag ser fram emot resan tillsammans.

Lärare nominerad till Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners.

Drygt hundra engagerade och kompetenta lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2018. En av dem är Anna Bergström, som är speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare på Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå. Tillsammans med två kolleger från Kalmar och Trelleborg har hon gått vidare som finalist till Guldäpplet. I motiveringen står det bland annat ”För att hon med stor förmåga och entusiasm realiserar styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav med hjälp av IT, i elevgrupper som bjuder på pedagogiska utmaningar när det gäller att ha ett inkluderande förhållningssätt för optimal inlärning”.

Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2018 presenteras 29 oktober på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö. Vi håller tummarna.

Pressmeddelande om Anna Bergströms nominering

Företagsklimat och spadtag för kulturhuset

Att bli ”årets klättrare i Västerbottens län” i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet är glädjande, men vi behöver göra mer. Ett gott företagsklimat är en strategisk fråga och centralt för vår tillväxt och våra skatteintäkter. Vi fortsätter nu arbetet med att utveckla servicen, bemötandet och tillgängligheten för Skellefteås näringsliv.

Hur vi arbetar med kompetensförsörjning är också helt avgörande för utvecklingen av Skellefteå. Här har vi inlett ett långsiktigt arbete tillsammans näringslivet som jag kommer att återkomma till i kommande nyhetsbrev.

Till sist. Alla pusselbitar är nu på plats inför byggstarten av kulturhuset. Det första spadtaget sker lördagen den 20 oktober. Välkomna!