Skellefteå kommun överklagar förvaltningsrättens dom

Publicerad 2018-10-23

Skellefteå kommun överklagar förvaltningsrättens dom som upphäver ett beslut i kommunfullmäktige.

I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att det kommunala bolaget Skellefteå industrihus ska investera i hotelldelen i kulturhuset. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Luleå som nu meddelat sin dom.

I sin dom upphäver förvaltningsrätten kommunfullmäktiges beslut. I praktiken får detta inte någon betydelse då kommunen valt att fortsätta byggnationerna oavsett utfallet i förvaltningsrätten.

- Skellefteå är i stark utveckling där kulturhuset är en viktig del. Ett stopp av projektet skulle innebära att kommunens utveckling bromsas upp, vilket vi inte tänker bidra till, säger Lorents Burman kommunalråd

Det finns inga sanktioner i den här typen av kommunala besvärsärenden. Trots detta väljer Skellefteå kommun i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL) att överklaga förvaltningsrättens dom.

Detta då den kan ha principiell betydelse för de kommunala fastighetsbolagen i Sverige och deras framtida uppdrag och arbetssätt. SKL kommer att stödja Skellefteå kommun i den fortsatta rättsprocessen.