Störningar i sophämtningen på några ställen runt Bygdsiljum

Publicerad 2018-11-06

Sopkärlen kommer inte att tömmas på några ställen runt Bygdsiljum tisdag 6 nov. Besvärliga vägar ställer till det. Det rör sig om fastigheter på Kälen 5, Granliden 1 samt runt Rönnliden och Välvsjöliden. Om kärlen blir fullpackade får ni samla och ställa i en säck bredvid kärlen till nästa ordinarie tömning. Vi beklagar de besvärligheter som kan uppstå.