Lämna ett Skellefteåförslag

Har du en idé om hur Skellefteå kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett Skellefteåförslag till kommunen. Det ger dig en möjlighet att påverka det du tycker är viktigt. Skellefteåförslaget ersätter det som vi tidigare benämnde som medborgarförslaget.

Lämna ett Skellefteåförslag

Ett Skellefteåförslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om som till exempel samhällsplanering, trafikfrågor, skolfrågor och vård- och omsorg. Kom i håg att varje förslag bara får innehålla en idé.

Alla kan vara delaktiga och engagera sig

Alla som har en idé kan lämna in ett Skellefteåförslag, oavsett var du bor eller hur gammal du är.  Genom att lämna in ett förslag hjälper du våra tjänstepersoner och politiker att fånga upp goda idéer och förslag så att kommunens service kan bli bättre.

Var med och påverka du också! Du lämnar ditt förslag digitalt via vår e-tjänst.

Observera att Skellefteåförslaget inte ska blandas i hop med att lämna en synpunkt eller skicka in en felanmälan till kommunen.

Skicka in en synpunkt eller felanmälan

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-08-21

Frågor & svar

 • Jag vill använda e-tjänsten för att lämna mitt förslag men vet inte hur jag gör

  Kommunens kundtjänst kan hjälpa dig. Ring 0910 73 50 00 eller skicka ett mejl till kundtjanst@skelleftea.se så får du hjälp.

 • Vem kan lämna ett förslag?

  Vem som helst kan lämna ett förslag, oavsett var du bor eller hur gammal du är.

 • Vad kan mitt förslag handla om?

  Ditt förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Det kan gälla allt från samhällsplanering och trafikfrågor till det som rör skola eller äldreomsorg. Kom ihåg att varje förslag bara får innehålla en idé. Har du flera goda idéer på hur Skellefteå kan utvecklas så får du göra ett förslag per idé.

 • Vad ska mitt förslag innehålla?

  Ditt förslag ska ha en rubrik och du ska beskriva förslaget. Beskriv så bra och tydligt du kan vad du vill ska hända eller förändras. Skriv gärna också varför du vill det. Du kan länka till dokument, till andra webbsidor och lägga till bilder. 

 • Vad får mitt förslag INTE innehålla

  Förslaget får inte vara diskriminerande eller strida mot lag. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller försörjningsstöd. Förslaget får inte handla om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Enklare idéer, synpunkter eller klagomål kommer att skickas vidare via vår kundtjänst. Om ditt förslag inte kommer att behandlas kommer vi att kontakta dig och berätta varför.

 • Hur lämnar jag ett förslag?

  Du lämnar ditt förslag via vår e-tjänst. Observera att vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig under tiden förslaget behandlas.

 • När får jag återkoppling på mitt inskickade förslag?

  Inom några dagar får du en bekräftelse på att vi tagit emot ditt förslag och vilken av kommunens verksamheter som kommer att svara på förslaget. Efter det kan det variera hur lång tid det tar innan du får ett slutgiltigt svar men målet är att du ska ha fått det inom sex månader.

 • Går det att lämna in ett förslag på papper?

  Det går att lämna in förslaget via blankett. Kontakta kundtjänst 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se så skickar vi en blankett till dig.