Färgplatta med texten Grattis årets psykiatripristagare

Skolsköterskor fick hedrande pris

Publicerad 2018-11-21

I samband med Psykeveckan i Skellefteå fick skolsköterskorna Helen Granström, Anderstorpsgymnasiet, och Tora Wikström, Lövångersskolan, årets psykiatripris.

Psykiatripriset delas årligen ut av den psykiatriska kliniken i Skellefteå till en person eller grupp som gjort särskilda insatser för människor i utsatta lägen. Helen och Tora får priset för det preventiva arbetet som de gör inom elevhälsans medicinska insats, EMI.

Helen Granström Tora Wikström

Helen Granström och Tora Wikström.

Motiveringen lyder: ”Deras arbete i dessa frågor kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och lyhördhet. Då detta sätt blir de en viktig och inspirerande resurs både för elever och övrig personal inom skolan”.

– Det känns både roligt och hedervärt och jag är väldigt överraskad. Vi ska förvalta priset på ett bra sätt. Priset är till för fler än oss. Det handlar om teamwork, säger Helen Granström till Norran.

EMI – en del av elevhälsan
Elevhälsans medicinska insats, EMI, är en del i elevhälsan som också består av psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Exempel på arbetsuppgifter för elevhälsans medicinska insats:

• Tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadkompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen för elevhälsans arbete.

• Vid hälsobesöken tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.

• I samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa.

• Ge elever möjlighet att söka skolsköterskans öppna mottagning där eleven tillsammans med skolsköterskan reflekterar över hur eleven kan påverka sin hälsa och livssituation.

• Ett förebyggande arbete i olika former sker på alla skolor med syfte att främja elevers hälsa.