Trasig julbelysning?

Publicerad 2018-11-22

Nu är det många som börjar plocka fram sin julbelysning både ute och inne. Är din julbelysning trasig och inte går att reparera är det viktigt att du lämnar in den som farligt avfall på en återvinningscentral. Allt med sladd, batteri och lampor räknas som farligt avfall.

Kontrollera dina juleljus

Det finns mycket du kan göra för att minska risken för bränder och elchock i jultid. Vissa ljusslingor med transformator har till exempel en speciell typ av kontakt som kan vara farlig om den används på fel sätt. När du köper ljusslingor eller andra elprodukter ska du se till att de har märketikett och är CE-märkta. På etiketten ska det bland annat stå vem som tillverkat den, vilken typ av lampor som ska användas och om produkten kan användas utomhus.

Kontrollera att sladd och kontakt är hela på dina elektriska julsaker, vare sig du köper nya eller plockar fram gamla. Om du ser sprickor eller något annat som ser trasigt ut så är det viktigt att det lagas innan produkten används. Ta hjälp av en fackman om du inte vet hur du ska göra. Gamla ljusslingor som legat ihoprullade en längre tid kan ha tagit skada eftersom plasten som skyddar torkar med tiden. Har du använt produkten utomhus kan väder ha förstört de skyddande delarna.

Trasiga lampor

Ljusslingor av den typen där du inte kan byta ut lampor som gått sönder kan vara farliga. Om en eller ett par lampor går sönder innebär det att spänningen ökar på resten av lamporna, som blir varmare och brandrisken ökar. Använd inte en trasig ljusslinga utan kasta den om den har en trasig lampa som du inte kan byta själv.

Allt med sladdar, batteri och lampor sorteras som Farligt avfall

Det är viktigt att du lämnar in ditt Farliga avfall på en återvinningscentral. Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling på någon återvinningscentral.