Äldreomsorgen blir Vård och omsorg

Publicerad 2018-11-23

De flesta som får insatser från äldreomsorgen är äldre – men inte alla. Därför byter avdelningen namn till avdelningen för vård och omsorg.

Socialnämnden har beslutat att socialkontorets största avdelning, äldreomsorgen, ska byta namn till avdelningen för vård och omsorg.
Namnbytet är en del av Skellefteå kommuns vård- och omsorgsstrategi för åren 2019–2023, som socialnämnden antog i oktober.

Syftet med namnbytet är att tydliggöra att avdelningen ger insatser till invånare utifrån behov och inte ålder.

– De flesta som får insatser av oss är äldre, men inte alla, säger Ejja Häman Aktell, avdelningschef.

I samband med namnbytet gör avdelningen en översyn av närbesläktade namn och titlar. Det innebär till exempel att Ejja Häman Aktell byter titel från chef för äldreomsorgen till chef för Vård och omsorg.
Avdelningens nya namn gäller från och med den 1 januari 2019. Namnet förkortas V&O.

Fakta

  • Äldreomsorgen, snart avdelningen för vård och omsorg, är socialkontorets största avdelning.
  • Avdelningen har ungefär 2 100 anställda som arbetar i bland annat hemtjänst, på särskilt boende, i dagverksamhet, med hälso- och sjukvård i hemmet, som fotvårdare och handläggare.
  • Det kommande namnbytet grundar sig i Skellefteå kommuns vård- och omsorgsstrategi.

Vård- och omsorgsstrategi