ANDT-2018 Tjejers mående i nian visar på lägsta siffran någonsin

Publicerad 2018-12-05

Hur står det till med hälsan egentligen? Årets ANDT-undersökning redovisar den lägsta siffran någonsin när det gäller mående bland tjejer i årskurs nio grundskolan. Även i gymnasiet pekar siffrorna nedåt.
- Det här är en oroväckande signal, något som inte kan få fortsätta, förklarar Mattias Käller, drogförebyggare vid FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå).

För 24:e året i rad genomförs den årliga ANDT-undersökningen i Skellefteå bland årskurs nio på grundskolan och årskurs två på gymnasiet. ANDT står för alkohol, narkotika, dopning, tobak.

Tjejerna mår allt sämre
Måendet bland killar och tjejer fortsätter att gå nedåt. Allra tydligast är det bland tjejerna i årskurs nio som har den lägsta siffran någonsin i ANDT-undersökningens historia med bara 46 procent som anger att de mår bra eller mycket bra. Skalan är också fallande för killarna i gymnasiet från 88 procent (2011) till 66 procent (2018) och för tjejerna i gymnasiet 68 procent (2011) till 49 procent (2018). Men killarna mående i nian är nästan konstant.
- Det finns en fortsatt stor oro för detta, ett problem som alla måste ta på stort allvar, poängterar Mattias Käller.

Friskhetsfaktor som bryter trenden
Mellan åren 2013–2017 skedde det en positiv utveckling bland niondeklassarna när det gäller att vara medlem i en förening. 2013 var siffran 46,4 procent bland tjejerna och 44,5 procent bland killarna. I fjol var siffran 57,7 procent bland tjejerna och 69,4 procent bland killarna. Men i år bryts den positiva trenden både i grundskolan och i gymnasiet när det gäller antalet medlemmar i en förening.
- Föreningslivet är fortfarande en friskhetsfaktor i samhället. Men det finns saker som behöver ses över. Det är en sak att vara medlem. Det är en helt annan sak att kunna delta. Föreningarna behöver titta över sina deltagaravgifter så att vi inte ställer barn och ungdomar utanför, säger Mattias Käller.

Fler och fler känner någon som använder narkotika
Bland grundskoleelevernas niondeklassare är det fler och fler som känner till någon som använt narkotika i sin egen ålder.
- Vi ser en fortsatt oro i detta, berättar Stig Berggren, drogförebyggare vid FRIS och fortsätter:
- Det förebyggande arbetet mot tobaksrökning är fortfarande viktigt. Det finns ett tydligt samband mellan tobaksrökning och andra dåligheter.