Ett positivt 2018 lovar gott inför 2019

Publicerad 2018-12-17

Vi välkomnar snart ett nytt år. December månad brukar präglas av både eftertanke och framtid. Det hände mycket positivt under 2018. Låt oss titta närmare på några viktiga händelser.

Kristina Sundin Jonsson 

Det finns ett engagemang i Skellefteå. Det märks såväl av besökare som av oss som lever och bor här. Skellefteå vågar, provar och tar för sig. Vi har ett förhållningssätt där vi utgår från möjligheter och behov och därefter utvecklar lösningar tillsammans med andra. Det har väckt ett intresse och en nyfikenhet. Vi vet att vi, genom ett ökat fokus på innovation, kan skapa nya hållbara lösningar för vår unika geografi och demografi som vi sedan kan föra ut i vår omvärld.

Hållbarhetsfrågor kommer att vara avgörande för en positiv utveckling av framtidens samhällen. Inte minst märktes detta nu i december månad, då bland annat FN:s klimatmöte hölls i Katowice i Polen. Vårt eget pågående hållbarhetsarbete, med koppling till FN:s globala mål, kommer att bidra till Skellefteås utveckling. Energilagring och att utveckla hållbara energilösningar kommer att utgöra en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle.

Förberedelserna för bygget av batterifabriken Northvolt Ett inleddes under året. Om alla pusselbitar faller på plats kan Skellefteå bli Europas viktigaste plats för gröna och hållbara energilösningar. Vårt eget Skellefteå Kraft – numera i partnerskap med Northvolt – är en betydelsefull spelare i det scenariot.

Skellefteå ändrar karaktär

250 nya bostäder har färdigställts under 2017 och 2018 och för närvarande byggs 400 bostäder som kommer att bli färdiga under 2019 och 2020.

Under 2018 har vi invigt Lejonströmsskolan, inklusive fritidsgården Västergården, och arbetet med att bygga Floraskolan och den kombinerade idrotts- och friidrottshallen har satts igång. Viktiga satsningar som tar höjd för framtidens pedagogik och behov av individuella lösningar.  Och förstås – bygget av Kulturhuset är äntligen påbörjat. Skellefteå är på väg att ändra karaktär.

Förväntningar från invånarna, samarbeten och nya arbetssätt

Sveriges kommuner saknar inte utmaningar framåt. Utmaningar som demografins utveckling, fortsatta höga investeringsnivåer, bostadsförsörjning och integration.

Vi vet att digitaliseringen är den starkaste förändringsfaktorn just nu. Vi vet också att vi behöver förändra våra arbetssätt för att klara av framtidens välfärd och kompetensförsörjningen. Vi behöver också förändra våra arbetssätt för att våra invånare förväntar sig det.


Några av de viktigaste nycklarna för att säkra den framtida välfärden kommer att vara samarbeten, nya arbetssätt baserade på ny teknik och att vi ger plats för innovativa idéer. Vi behöver hela tiden sträva efter att jobba smartare för att kunna leverera så mycket nytta som möjligt.  Att vi sätter medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försöker förstå vad den värdesätter. Att vi tillsammans tar ansvar för helheten. Vår e-tjänstsamverkan med övriga länet är ett utmärkt exempel på det. Tillsammans med 13 andra Västerbottenskommuner och Norrbottenskommunen Arjeplog levererar vi e-tjänster till våra invånare. Ett av delmålen för 2018 var att 30 digitala tjänster ska vara framtagna. När året går mot sitt slut har vi 45 digitala tjänster.

Ett annat bra exempel är Skellefteåförslaget, tidigare Medborgarförslaget, som nu hanteras digitalt. Denna förändring riktar strålkastarljuset mot två viktiga inriktningar i kommunens utveckling: digitalisering och invånarinflytande. Många av våra invånare och kunder tar för givet att kommunens tjänster ska vara tillgängliga på digital väg och de förväntar sig också att kunna vara med och påverka.

2018 var också året då vi fick en ny myndighet för digitalisering, Digg.  Hela SKL-koncernen med SKL, Kommentus och Inera kraftsamlar nu för att stödja kommuners, landstings och regioners väg till ”Digitalt först”.  Jag ser fram emot resan och vi kommer att göra vårt för att bidra till utvecklingen av offentlig sektor. Men vi måste också ge en hjälpande hand till de invånare som ännu inte känner till, eller känner sig hemma, i vårt digitala utbud. Alla människor har inte samma förutsättningar och vi behöver se till att bidra till det livslånga lärandet. Teknikhörnan på stadsbiblioteket är ett gott exempel. På teknikhörnan kan man få hjälp att använda ex. smarta telefoner, surfplattor och datorer i vardagen.

Fler samarbeten

När året inleddes sa jag att vi skulle bli bäst på samarbete. 2018 har genomsyrats av goda samarbeten. Vi satsar på nya utbildningsformer tillsammans med näringslivet där Trä- och teknikarenan, T2 College, är ett inspirerande exempel, vi testar innovationsarbete tillsammans med Piteå, vi diskuterar med våra invånare hur Campus ska utvecklas och arbetet med Norrbotniabanan fortsätter tillsammans med våra grannkommuner. För bara några veckor sedan genomförde vi den stora hemvändarträffen ”PS Saknar dig” på Skansen i Stockholm tillsammans med Piteå. Under året invigde Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd sitt kontor i centrala Skellefteå. Vi fick besök av innovationsråd och andra aktörer och fick möjlighet att diskutera frågor som är viktiga för Skellefteå och Sverige. Vi fick nationell uppmärksamhet för våra försök att rekrytera lärare i England.

Skellefteås vinter-SM-vecka blev den största sedan starten 2009. 130 000 besök, 3 320 tävlande, 1 000 funktionärer, 200 journalister och rekordmånga sporter. SM-veckan hade inte kunnat genomföras om inte tusentals människor hjälptes åt med förberedelserna. Föreningar, invånare, skolelever, näringsliv och kommunanställda – alla spelade viktiga roller när Skellefteå visade upp sig från sin bästa sida.

Det finns förstås även mindre trevliga händelser som bör nämnas: Under några intensiva sommarveckor skakades Sverige av ett 50-tal skogsbränder. Skellefteå var relativt opåverkat och vår räddningstjänst kunde därför bidra med totalt 23 medarbetare för att bekämpa några av dessa bränder.

På vår näringslivsgala, Alvargalan, blev ”årets varumärke” Skellefteå. Motiveringen var: ”Genom ett gränsöverskridande och kreativt arbetssätt har gruppen bakom Northvolts etablering gett varumärket Skellefteå en ny och kraftigare laddning. Den unika samarbetsformen mellan offentlig sektor och näringsliv har skapat nationell uppmärksamhet för Skellefteå som en attraktiv etableringsort fylld med framåtanda- en plats för framtida spännande etableringar.” Alla Skellefteås invånare nominerades till detta pris. Det är när vi samarbetar som värden skapas.

God jul

Jag vill avsluta årets sista nyhetsbrev med att önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt 2019. Tillsammans ser vi till att nästa år blir minst lika positivt som 2018. Tillsammans bygger vi ett Skellefteå som alla känner sig delaktiga i och stolta över. Det viktigaste är vad vi gör i vardagen. Börja litet för att förändra stort.