Skellefteå centrum

Skellefteå kommun söker två industridoktorander i januari

Publicerad 2018-12-21

Skellefteå kommun kommer att söka två industridoktorander. Tjänsterna kan sökas via Skellefteå kommuns webbplats från 30 januari.

Här ska många fler människor leva och bo och just nu pågår arbetet med att möta utvecklingen. Det byggs och planeras som aldrig förr. Nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur tar form. Utvecklingen kräver en långsiktig plan och det har Skellefteå.

Samtidigt behöver vi vårda det vi har. Doktorandtjänsterna ska verka inom kommunal infrastruktur i form av va-ledningsnät och gator och vägar. Ett framsynt och smart underhållsarbete fordrar bra tillståndsbedömningar och ett utvecklat beslutsstöd.

Därför söker vi två doktorander till oss i Skellefteå. Den akademiska kopplingen kommer att vara till Chalmers respektive KTH. Doktorandtjänsterna är en del av projektet Mistra InfraMaint, delprojekt 1.7 och 1.8. Läs mer på www.mistrainframaint.se

Håll utkik på www.skelleftea.se från 30  januari.

Projektets aktörer för dessa industridoktorander är

  • Skellefteå kommun
  • Rise (Research Institutes of Sweden AB)
  • Chalmers
  • KTH
  • Mistra Infra Maint
  • VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)