Bussförare på väg

Fördjupad utredning runt bussresor för skoltrafik

Publicerad 2019-01-31

När Skellefteås nya kollektivtrafiksystem tas i bruk vid skolstarten 2019 är det viktigt att skolskjutsarna till och från skolorna också fungerar. Därför har en fördjupande utredning av bussresor för skoltrafik genomförts.

Gymnasienämnden beslutade att ställa sig positiv till förslaget och förutsätter att full kompensation ges för de ökade kostnaderna genom tilläggsanslag eller kompensation i bokslut.

–Det är viktig att vi gör en avstämning ett läsår efter de här förändringarna, säger Anders Bergström, tillförordnad förvaltningschef för gymnasiekontoret i Skellefteå kommun.

I det nya förslaget till kollektivtrafiklinjer kommer de allra flesta, men inte alla gymnasieelever att kunna ta sig till skolan med kollektivtrafiken. Men genom att samnyttja grundskolans beställda busslinjer så ordnas skolskjutsen för en del av de elever som inte kan nyttja kollektivtrafiken.


Utredningen föreslår även att tre bussar beställs för att möjliggöra så fler elever kan ta sig till eller från skolan. Färdväg för beställningsbussarna bestäms av gymnasiekontoret utifrån elevers folkbokföringsadress. Det handlar om Burträsk till Skellefteå, Skråmträsk till Skellefteå på förmiddagar samt eftermiddag från Skellefteå till Gummark, Ragvaldsträsk, Falmark och Sjöbotten.