Gymnasienämndens fråga till ungdomsfullmäktige

Publicerad 2019-01-31

Gymnasienämnden beslutade att ställa en mentometerfråga till de deltagande ungdomarna på ungdomsfullmäktige. Nämnden hade fyra förslag på frågor om trygghet och digitalisering i skolan som de diskuterade, men de fastnade för frågan ”Vad tycker du är viktigast för att du ska känna dig trygg på din skola?”

–Ungdomsfullmäktige är ett fantastiskt tillfälle att få träffa ungdomarna och höra vad som är viktigt i deras skolvardag, säger Felicia Lundmark, gymnasienämndens ordförande i Skellefteå kommun. I år är ett speciellt år eftersom det inte är några ungdomsfullmäktigemotioner utan istället har ungdomarna fått besvara en enkät ”LUPP” lokal uppföljning av ungdomspolitiken, säger Felicia Lundmark.


På frågan kommer ungdomarna att få välja bland följande svarsalternativ: låsta ytterdörrar(passerkort), fler vuxna i skolan, så som t ex skolvärdar, tydliga ordningsregler, att känna mig respekterad av andra på skolan, drogtester, kamera-/mobilförbud eller annat