Kritik på teknik

Kritik på teknik är en enkätundersökning som syftar till att ge kommunen en uppfattning om invånarnas önskemål och prioriteringar när det gäller samhällsbyggnads verksamheter – ett sätt att mäta kundnöjdhet inom Sveriges kommuner.

Den här typen av undersökningar görs med jämna mellanrum, detta är den 10:e omgången sedan 1992, och denna gång har Skellefteå kommun valt att vara med. Undersökningen skickas till 500, slumpvis utvalda, deltagare.

Är du en av de utvalda personerna så innebär det att du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk till en webbenkät. Väljer man att inte svara på den så kommer en pappersversion av enkäten att skickas till din adress. Frågorna handlar om verksamheter kopplade till samhällsbyggnad till exempel vatten, avlopp, gator, parker och snöröjning.

För dig som blir utvald att delta i undersökningen är det ett sätt att kunna påverka och göra våra verksamheter och vår service bättre. För oss som kommun ger det en fingervisning om vad vi behöver prioritera i närtid och vi hoppas därför att alla som får enkäten också svarar på frågorna.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) ansvarar för genomförandet av undersökningen och sammanställningen av inkomna svar. Resultatet presenteras i en rapport under hösten 2019 och den rapporten kommer man också att kunna ta del av här på skelleftea.se

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-04-05