Kristina Sundin Jonsson

Smakstart på ett år fyllt av utveckling

Publicerad 2019-02-04

Det är speciellt med ett nytt år. Förväntningarna är höga. Vi lägger det gamla bakom oss och kastar oss in i det nya. Mitt i allt detta pågår vår dagliga verksamhet. En vardag där vi fokuserar på att leverera bästa möjliga välfärdstjänster till våra invånare dygnet runt, sju dagar i veckan.

De årliga näringslivsdagarna Bizbuz blev en inspirerande inledning på 2019. Mellan den 15 och 17 januari fick vi tillsammans med engagerade föreläsare från Skellefteå och andra delar av Sverige göra både en nulägesanalys och en titt in i Skellefteås framtid. Alvargalan den 18 januari visade oss återigen hur kreativa och framsynta företag vi har i Skellefteåbygden.

Bizbuz präglades av Skellefteås rådande tillväxt. Det byggs som aldrig förr och nyföretagandet ökar.  Vi ser att företag har förstått vilka möjligheter som erbjuds när de vill etablera sin verksamhet eller expandera i Skellefteå. Mycket av den spännande utveckling som sker just nu skulle inte vara möjlig om inte företagen och kommunen drog åt samma håll. Vi är på rätt väg, men mycket återstår att göra.

Kompetensförsörjningen – en avgörande fråga

En fråga som är helt avgörande för Skellefteås utveckling är kompetensförsörjningen.  Etableringen av batterifabriken Northvolt Ett ställer förstås extra stora krav på oss att hitta arbetskraft, men de flesta branscher och arbetsgivare har i dag ett växande behov av medarbetare. Såväl offentliga som privata arbetsgivare.

Redan i dag har Skellefteå en arbetslöshet som ligger under rikssnittet. Vi ser också en utveckling där vi får allt fler yngre och äldre, medan antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i samma utsträckning. Här behöver vi hitta nya initiativ, modeller och arbetssätt.

Ett initiativ som redan har fått nationell uppmärksamhet är vårt pågående arbete med rekrytering av lärare i England.  Under våren inleder vi också ett arbete tillsammans med Region Västerbotten, Arbetsförmedlingen och Northvolt som ska resultera i att hitta en modell för att hitta kompetens i grupper som står långt från arbetsmarknaden. Genom att skräddarsy utbildningsinsatser kan dessa individer direkt kvalificeras till olika efterfrågade tjänster.

 Om detta lyckas tillgodoses inte bara delar av Northvolts rekryteringsbehov utan vi kan även hitta en modell som dels bidrar till att möta Sveriges behov av industriellt skolad arbetskraft och dels bidrar till en snabb integration av utrikesfödda i samhället. Det ska bli spännande att följa den unika satsningen.
Jag hoppas och tror att hela norra Norrland kan kraftsamla kring olika utbildningsbehov och att vi kan få se nya spännande samarbeten och nya arbetssätt mellan de olika aktörerna – dels inom utbildning men också inom forskning och utveckling. Det livslånga lärandet blir allt viktigare i den kunskapsintensiva, komplexa och globala värld vi lever i.

Den viktiga infrastrukturen

Det som händer just nu handlar inte bara om att Skellefteå växer. Skellefteå förändras också, i många olika avseenden. Teknikutvecklingen skapar förutsättningar för Skellefteå att vara i främsta ledet. Digitalisering, robotisering, automation, innovativa arbetssätt och inte minst spelindustrin är exempel på områden där duktiga förmågor och företag i Skellefteå har gjort avtryck. Även inom vår egen organisation kommer digitaliseringen att påverka alla våra verksamheter i grunden där våra invånare blir givna medskapare.  Skellefteå är i förändring.

När Skellefteå utvecklas är det oerhört viktigt att infrastrukturen också gör det. Norrbotniabanan, utbyggnad av hamnen och flygplatsens utveckling är betydelsefulla framtidsförutsättningar. Byggstarten för Norrbotniabanan ligger några år fram i tiden, men planeringen pågår för fullt. Detsamma gäller utbyggnaden av hamnen, Port of Skellefteå, som resulterar i en helt ny kaj på norra sidan av Kallholmsfjärden.

Betydligt närmare i tid ligger utbyggnaden av rullbanan på Skellefteå Airport. Till sommaren påbörjas förlängningen av banan med 420 meter vilket ger en total banlängd på 2 520 meter. Redan idag är Skellefteå Airport Sveriges största regionala flygplats och förlängningen öppnar upp flygplatsen för större flygplan och större möjligheter.

Skellefteå bidrar till global hållbarhet

Sommarens extremväder blev en väckarklocka för många av oss. Klimatförändringarna är en realitet och omställningen behöver göras nu. Vi ser också flera punkter som berör klimatområdet i överenskommelsen mellan de fyra partierna. Det handlar bland annat om klimatsmarta transporter, energilösningar och att man vill stötta kommuner och regioner i byggandet av gröna och hållbara städer. Det är bra. Men hållbarhet handlar också om ekonomi och om social hållbarhet som mänskliga rättigheter och hälsa.

Skellefteå kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet är treårigt och handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Det är bra att få bidra till ett gemensamt lärande och ett ökat engagemang i dessa frågor. Jag är övertygad om att Skellefteå har något att erbjuda världen och att vi kan bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen. Vi har nu ett hållbarhetsprogram och en vision för Skellefteå år 2030 och tillsammans ska vi kunna göra Skellefteå till en ännu mer livskraftig och hållbar plats.

Kundtjänst 10 år

För tio år sedan startade vår kundtjänst. Med ledorden nära, enkelt och öppet var Skellefteås kundtjänst unik i sitt slag och den första kommunala kundtjänsten i Sverige. Ungefär 250 kommuner och andra organisationer och företag har varit på studiebesök sedan dess.

I dag sköter vår kundtjänst kundservice via reception, telefon, facebook, e-post, app eller webbformulär och står för support av kommunens e-tjänster. 300 000 telefonsamtal hanteras årligen. Nyligen har en ny telefoniplattform driftsatts och under februari månad planeras en chat-funktion.

Det är en verksamhet i ständig förändring med hög kundnöjdhet och utgör i dag en viktig faktabas för utvecklingen av servicen för kommunens verksamheter. Stort grattis till jubilaren.

Skellefteå och länets kommuner bidrar till länets utveckling genom Region Västerbotten

Den 1 januari gick Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten samman i en ny organisation med en gemensam politisk ledning. Huvuduppdragen är hälso- och sjukvård och regional utveckling. Andra frågor som exempelvis kollektivtrafik, forskning och utveckling, utbildning, kultur och besöksnäring är centrala för utvecklingen av länet. Jag ser fram emot det framtida samarbetet och vi kommer också att bidra med stort engagemang i frågorna. Helhetssynen kommer att vara bärande i arbetet.

I grunden handlar det om att fortsätta bygga tillit. Ett tillitsbyggande arbete tar tid och det innehåller många samverkande och viktiga delar.  Att vi är öppna, sätter medborgarens upplevelse i centrum och försöker förstå vad den värdesätter. Att vi värdesätter medias granskande roll. Att vi inte sätter hinder för den professionella kunskapen och den vardagliga verksamheten där läraren möter eleven, där vårdpersonalen möter brukaren eller på andra arenor där vi möter invånare och näringsliv- och att vi tar ett gemensamt ansvar för helheten.

Och så lite övrigt

Kulturhuset har utnämnts till det hetaste byggprojektet i Norrland. Bygget pågår för fullt.

Jag ser för övrigt fram emot Pride-veckan i Skellefteå som pågår mellan den 11-17 februari. En vecka fylld av aktiviteter som avslutas med en Prideparad. Öppenhet, nyfikenhet, inkludering och förmåga till förändring kommer att vara helt avgörande för vår fortsatta utveckling. Pride-veckan är en viktig symbol för Skellefteå.