Kenneth Lindén blir ny projektchef för fastighet på Support och lokaler i Skellefteå kommun

Publicerad 2019-02-08

I april börjar Kenneth Lindén sitt jobb som projektchef på Support och lokaler i Skellefteå kommun. Han har sedan 2003 arbetet på Trafikverket i olika roller, projektledare för nationella reinvesterings-, och underhållsprojekt och som sektionschef för Nationell underhållsplanering. De senaste två åren har Kenneth jobbat som nationell utredningssamordnare för de större beslutade reinvesteringarna, spår-och spårväxlar.

- Det kännas roligt att Skellefteå växer och att det finns en tro på bygden och kommunen, och arbetet som projektchef är med och stöttar den utvecklingen.

Vad ser du för utmaningar?
-Vi ska avsluta många pågående byggprojekt på ett bra sätt och samtidigt utveckla projektorganisationen så att vi kortsiktigt och långsiktigt kan möta verksamhetens behov av att bygga nya fastigheter eller att renovera och underhålla befintligt bestånd, säger Kenneth Lindén.

Kenneth har också hunnit med några år som projektledare på SAAB i Linköping innan familjen flyttade hem till Skellefteå. Nu när barnen vuxna, så det finns tid till hans stora intresse att åka skidor. Vintertid blir det en hel del skidåkning och olika motionslopp. Sommartid är det att vara ute i naturen på olika sätt som lockar, fjällvandra och träna i allmänhet.

Varför är det roligt att arbeta i projekt?
- Det är stimulerande att jobba i grupp och tillsammans nå ett gemensamt mål. Projektarbetsformen gör ofta det svåra lite enklare då man samlar olika kompetenser och gemensamt formar struktur för att lösa ett komplext uppdrag eller problem, säger Kenneth Lindén.