PRAO-sida för företag

Genom grundskolans PRAO får eleverna möjligheten att prova på att vara i arbetslivet. Erfarenheter av arbete gör att eleverna börjar fundera över vilka yrken och utbildningar som kan vara intressanta i framtiden. Det blir verktyg som eleverna använder för att göra väl grundade studie-och yrkesval i framtiden. Vi kallar det GULD-prao.

PRAO obligatoriskt

Från 1 juni 2018 är prao obligatoriskt. Det innebär att grundskolan, både i kommunala och fristående skolor ska erbjuda prao till elever i årskurs åtta och nio.

Riskbedömning

Här är punkter som finns med i formuläret om att erbjuda en PRAO-plats.

•Eleven får introduktion och information om rutiner av handledaren
•Eleven utför lätt och riskfritt arbete som är lämpligt för en praoelev
•Eleven utför inga riskfyllda eller förbjudna arbeten
•Eleven utför inget riskfyllt arbete med motorredskap eller maskinellt drivna tekniska verktyg, eller på hög höjd, dykeriarbete
•Eleven utför inget arbete med farliga ämnen, asbest eller arbete med smitta
•Eleven arbetar inte med farliga djur
•Eleven utför inget arbete rörande pengar eller bevakningsarbete
•Eleven har alltid en handledare som stöd

Försäkring

Eleverna har olycksfallförsäkring genom Skellefteå kommun.
Här hittar du information om olycksfallförsäkringen https://www.skelleftea.se/skola/forsakringar

Handledare

Arbetsplatsen ska utse en myndig handledare som ska ha huvudansvaret för eleven.

Anmäla intresse att ta emot prao

Det finns ett stort behov av praoplatser till våra elever. Du kan anmäla intresse av att ta emot en eller flera praoelever genom att klicka här. Fyll i uppgifterna. Sedan du fyllt i uppgifterna behöver du inte fylla i dem någon fler gång. Vi kommer istället att kontakta dig nästa gång det blir aktuellt.

Frågor

Om du har frågor eller vill veta mer om PRAO kontakta Kundtjänst 0910-73 50 00 tryck 2 och fråga efter en studie- och yrkesvägledare på grundskolan eller mejla till guldprao@skelleftea.se

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-27