Kommunen kontrollerar farliga ämnen i varor

Publicerad 2019-03-14

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Under våren ska Samhällsbyggnad miljö på Skellefteå kommun kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

– Vårens inspektion är ett viktigt led i att skapa ett kemikaliesmartare Skellefteå. Vi vill att både handlare och konsumenter förstår hur viktigt det är med en giftfri vardag, säger Inger Nygren, miljöinspektör i Skellefteå kommun.


Miljöinspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera innehållet av farliga ämnen i varor samt informationen om dem i sina lokala butiker. Skellefteå kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 70 andra kommuner.


Under inspektionerna kommer kommunen att kontrollera följande:
• Att biocidbehandlade varor innehåller biocidämnen som får användas exempelvis sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka lukt.
• Att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt.
• Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen.
• Kemiskt innehåll i ett antal varor.
De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av Skellefteå kommun för bokning av tillsynsbesök.


Fakta om biocidbehandlade varor
Varor kan innehålla eller behandlas med ämnen som ska ta död på eller oskadliggöra oönskade organismer. Det kan till exempel vara sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning invändigt. Sådana varor kallas för biocidbehandlade varor och det finns särskilda krav i EU-lagstiftningen för dessa. De får endast innehålla vissa biocidämnen, och om de marknadsförs med ett påstående om biocideffekt måste de även märkas på ett särskilt sätt. Märkning måste också ske om detta krävs enligt ämnesgodkännandet för det verksamma ämnet som varan har behandlats med.

Företag som säljer biocidbehandlade varor är skyldiga att kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta biocidämnet får användas i den typen av vara. Företag som levererar varor som innehåller ämnen på EU:s lista över farliga ämnen måste informera mottagarna.