Illustration på symbolen rökning förbjuden

Rökfritt på lekplatser och i busskurer från 1 juli

Publicerad 2019-04-24

Det finns utomhusmiljöer där det enligt lag är förbjudet att röka. Från 1 juli 2019, kommer fler miljöer utomhus och fler produkter än tidigare att omfattas av rökförbudet. Lekplatser och busskurer ska exempelvis hållas rökfria.

Förbudet finns till för att skydda människor från att bli utsatta för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem.

Förutom de platser där det idag råder rökförbud kommer från 1 juli även följande miljöer att omfattas av rökförbud:

  • Uteserveringar till restauranger och caféer
  • Utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik
  • Inhägnade platser avsedda för idrottsutövning
  • Lekplatser dit allmänheten har tillträde
  • Entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, såsom butiker, bibliotek, biografer och teatrar.

 

Rökförbudet gäller, förutom tobak, även elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (ex. vattenpipa eller så kallade rökstenar). Förbudet gäller inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Läs mer om vilka rökfria miljöer som finns sedan tidigare och vilka skyldigheter du har som äger eller bedriver verksamheten på något område som är rökfritt här: www.skelleftea.se/rökfriamiljöer