Taktfasta linjer och smidiga byten

Tidtabellerna hålls enkla i och med att de är taktade (de avgår och ankommer på samma minuttal). Bytesmöjligheter mellan alla bussar i kommunen är möjliga då de möts samtidigt i centrala Skellefteå.

I det nya kollektivtrafiksystemet är fokus på de starkaste stråken. Detta för att skapa en attraktivare kollektivtrafik för så många som möjligt. Skellefteå är navet och Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Kusmark, Medle och Örviken är noderna i systemet.

Matning till de starka stråken sker från Bygdsiljum, Drängsmark, Fällfors, Jörn , Lövånger och Ostvik. Även tågbussen till och från Bastuträsk finns kvar i systemet.

De orter som trafikeras av Region Västerbotten (bl.a. Lövånger, Bureå, Byske, Burträsk och Jörn) kommer såvitt Skellefteå kommun är informerade att fortsätta med det men det är möjligt att tidslägena ändras när Region Västerbottens nya trafikupphandling träder i kraft 2021.

I stadstrafiken koncentreras resurserna till tre linjer, som erbjuder 30-minuterstrafik stora delar av dagen och yttäckningen är god i hela centralorten.

Linjesystemet för stadstrafiken kan du se här (pdf).

Linjesystem för den inomkommunala trafiken kan du se här (bild).

Servicelinjen

Linje 9 som rullar sträckan Lasarettet-centrum-Morön-Moröhöjden-Solbacken kommer att komplettera stadstrafikens linjesystem. Linje 9 kommer att gå i lågtrafik (10.00- 14.00) måndag-söndag. Målgruppen för linjen är främst äldre och barnfamiljer då bussen kommer att gå in i bostadsområdena.

Linjenummer för huvudstråken i den inomkommunala trafiken

Boliden (Jörn) 205, Bureå (Lövånger) 207, Burträsk 225 och 226, Byske 210, Kusmark (Fällfors) 212, Medle 218, Örviken 220

Linjenummer för matarlinjerna som går vissa tider

Bygdsiljum 229, Drängsmark 217, Fällfors 212, Jörn 205, Lövånger 207, Ostvik 216 , Tågbussen till/från Bastuträsk 260

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-12