Skoltrafiken beställs av skolan

Skoltrafiken ingår inte i planen för kollektivtrafiken utan ligger på skolans nämnder att besluta om. Grundskolan ska kunna beställa den trafik som de behöver för sina elever och därmed också kunna styra tiderna på ett bättre sätt än tidigare.

Kollektivtrafiken täcker kostnaden för skoltrafiken men hanterar inte planering eller beställning av turer. Det här systemet gör att också skoltrafiken kan bli mer flexibel och förändras utifrån underlag/elever på ett snabbare sätt än tidigare då kollektivtrafiken upphandlas på många år varje gång.

Från 20190819 är med andra ord skoltrafiken och kollektivtrafiken två olika typer av trafik. Alla elever som berörs av skolskjuts kommer att få information hemskickad. Elever i grundskolan får ett brev i postlådan och till gymnasieelever som åker beställningsbussar och deras föräldrar skickas informationen ut med e-post. De extrainsatta linjerna har Skellefteå buss, på väldigt kort tid, lyckats lösa. Har ni inte redan fått informationen hem så är den på väg.

Allmänheten får inte åka med våra skolskjutsar. Kravet för att få åka med är att det finns ett beslut om rätt att åka med.

Gymnasiet har enligt lag inga skyldigheter att ordna med särskild skolskjuts.

Du kan läsa mer om skolskjuts och hur du ansöker här

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-10-28