Ordlista kollektivtrafik

Lokaltrafik stadstrafik i Skelleftedalen. Hit räknas linjerna 1, 2, 3, 9 och nattbussen.

Regionaltrafik är icke stadstrafik som beställs genom Länstrafiken, gäller både den inomkommunala trafiken och Region Västerbottens trafik.

Zonindelad närtrafik heter den trafik som föreslås istället för det ringbilssystem som kommunen har idag. Det är en anropsstyrd trafik som beställs via Region Västerbottens reseservice. Med zonindelningen kan alla på landsbygden åka kollektivt till sin serviceort två gånger per vecka. Ringbilssystemet kommer att gälla fram till det nya systemet är på plats.

Anropsstyrd trafik se ovan

Skoltrafik ingår under särskild kollektivtrafik tillsammans med färdtjänst och sjukresor. All skoltrafik beställs och betalas av skolan.

Linje är den körväg som bussen tar. I stadstrafiken är linjerna ensiffriga, Landstingets linjer är tvåsiffriga och de inomkommunala linjerna är tresiffriga.

Tur räknas från startpunkt till slutpunkt på en busslinje.

Högtrafik är de tider när flest människor är i rörelse i kollektivtrafiken. Högtrafik eller peaktrafik infaller på morgonen och aftonen när flertalet ska till och från arbete och skola.

Lågtrafik är övriga tider än ovan och då blir ofta utbudet lägre. I stadstrafiken är turtätheten halvtimmestrafik medan övriga linjer kan ha upp emot två timmars-intervaller mitt på dagen.

Inomkommunal trafik är de bussar som Skellefteå kommun beställer via Länstrafiken och som rullar inom kommunen. Tresiffriga busslinjenummer.
 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-12