Beslut om kollektivtrafiken

Alla beslut är tagna för kollektivtrafikens olika delar, från inledande rapport till linjedragning och slutligen den sammanfattande kollektivtrafikplanen. Här nedan kan du läsa mer om de olika besluten.

 • Beslut om förändringar i kollektivtrafiken (KS § 457 2019-12-03)  
  Innehåller beslut om tidtabellsförändringar, återrapportering av effekterna, utvärdering av trafik, förberedelser och planering för ett andra steg av förändringar från augusti 2020.
 • Skellefteå kollektivtrafikutredning - Rapport 2017
  Innehåller Rambölls utredning, planeringsprinciper, linjeförslag och tidtabellsuppbyggnad.
 • Beslut om nytt kollektivtrafiksystem (KF § 151 2018-05-29)
  Innehåller Skellefteåanpassning av Rambölls utredning (kommunen + Skellefteå buss + Länstrafiken)
  preliminära linjer och tidtabeller samt ekonomisk kalkyl.
 • Riktlinjer för hållplatser (TN § 225 2018-10-15)
  Innehåller Skellefteå kommun (utifrån SKL:s kollektivtrafikhandbok Kol-TRAST)
  - Infrastruktur och ansvar
  - Åtgärdslista med budget
 • Kollektivtrafikplanen (KF 2019-04-29) är ett deluppdrag i kollektivtrafikprojektet som syftar till att beskriva de beslut som är fattade kring kollektivtrafiken, vad Skellefteå kommun avser göra, hur beslut och åtgärder ska följas upp samt hur kommunen ska arbeta för att nå målen i utvecklingsstrategin Skellefteå 2030.
 • Zonindelad närtrafik (KF 2019-04-29) startas upp senare än övrig kollektivtrafik. Tills vidare gäller det gamla ringbilssystemet. Beslutet innebär att boende på landsbygden ges möjligheten att två gånger i veckan, via Landstingets reseservice, förboka en resa in till samhället de hör till (exempelvis boende i Strömfors skjutsas till Boliden). Resan bokas senast föregående dag och har alltid en fast ankomsttid till samhället och även en fast avgångstid. Olika dagar/tider gäller för olika zoner. Ankomsttiden är anpassad för att även möjliggöra resa med den inomkommunala trafiken in till Skellefteå. Biljettkostnaden beror på antalet km och baseras på Länstrafikens taxesystem. Denna form av anropsstyrd trafik går bara att beställa i områden dit den linjelagda trafiken inte når (karta med zonerna).
 • Budget (beslutas först efter budgetförhandlingarna i budgetberedningen)
  Den totala kostnaden för kollektivtrafiken och den beställda skoltrafiken landar på totalt 101,2 miljoner vilket är ca 2,6 miljoner mer än den tidigare busstrafiken har kostat kommunen.

Linjesystemet i Skelleftedalen som är beslutat kan du se här (pdf)
Linjesystemet för inomkommunal trafik kan du ser här (bild)

Tidtabellerna kommer att presenteras på skebuss.se och tabussen.nu
 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-19