Tips från fin konsumentvägledare

Rättigheter vid flygstrejk

Publicerad 2019-04-29

Vi har sammanställt information där du får veta vilka rättigheter du har vid en flygstrejk. Kort kan man säga att det är samma regler som vid inställda och försenade flyg som gäller.

Ombokning eller avbokning

Om ett flyg ställs in på grund av strejk har konsumenten alltid rätt till ombokning av resan eller att boka av resan och få pengarna tillbaka. Kravet kan ställas först när ett flyg har ställts in.

Återbetalning gäller för den delen av en resa som inte utnyttjats och pengarna ska betalas tillbaka inom sju dagar.

Ombokning gäller med alternativen att nå resmålet så fort som möjligt eller ombokning till ett annat datum som passar dig.

Ersättning för utlägg och kostnader

I vissa fall kan du ha rätt till kompensation för utgifter eller ekonomiskt bortfall som orsakats av den inställda flygresan. Det kan exempelvis handla om missade anslutningsflyg, missade hotellnätter eller förlorad arbetsinkomst.

Ekonomiska anspråk ska ställas direkt till flygbolaget. Det är viktigt att spara alla kvitton. Man är skyldig att begränsa sina kostnader och exempelvis boka av hotellnätter i den mån det går.

Ekonomisk kompensation

I vissa fall har du rätt till ekonomisk kompensation enligt fast ställda belopp – 250, 400 eller 600 euro. Det inställda flygets flygsträcka avgör beloppet.

Rätten till kompensation villkoras bland annat av hur långt innan du blev underrättad om det inställda flyget.

Extraordinär händelse

Om strejken klassas som extraordinär kan rätten till ekonomisk kompensation försvinna. Vad som klassas som extraordinär händelse eller inte är komplicerat och måste bedömas från fall till fall. Det handlar bland annat om flygbolaget gjort allt det rimligen kan för att undvika en strejk. Rikta därför krav mot flygbolaget så får de ta ställning.

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med svaret från flygbolaget går det att ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning. Om du inte blir nöjd med beslutet hos ARN kan du gå vidare till tingsrätten.

Flygkalkylatorn

www.hallakonsument.se/flygkalkylatorn finns en tjänst som heter Flygkalkylatorn där du som konsument kan få hjälp med vilka rättigheter du har vid inställd flygresa. Via tjänsten finns också länkar för att nå flygbolagen för att ställa krav.

Läs mer

På Konsument Europa kan du läsa mer om passagerares rättigheter vid:

Konsument Skellefteå

Om du inte hittar svaret på din fråga eller har helt andra frågor om köp av varor och tjänster är du välkommen att kontakta din kommunala konsumentvägledare.

Mer om Konsument Skellefteå och vad vi kan hjälpa till med hittar du på www.skelleftea.se/konsument