Livsmedelsföretag som inte registrerar sig riskerar sanktionsavgift

Publicerad 2019-05-03

När du ska starta en verksamhet som hanterar livsmedel måste du anmäla den till samhällsbyggnad miljö innan du startar. 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen och sanktionsavgift för den som missar att registrera sitt företag infördes.

Reglerna gäller för alla som bedriver livsmedelsverksamhet kontinuerligt, oavsett storlek. Också du som tar över en befintlig restaurang eller verksamhet ska anmäla det.
Det finns undantag för verksamheter som bedrivs sällan. Kontakta oss gärna på samhällsbyggnad miljö om du är osäker på om du ska anmäla eller inte.

Du som verksamhetsutövare ska lämna information om de verksamheter som du ansvarar för så att de kan registreras. Du ska också se till att samhällsbyggnad miljö får uppdaterade uppgifter om du gör betydande ändringar i din verksamhet.

Om du startat utan att vara registrerad blir sanktionsavgiften en procent baserad på årsomsättningen. Avgiften kan variera från 2500 kr till 75 000 kr. Stat, kommun eller Region som påbörjar eller tar över en verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kr.

Använd gärna vår e-tjänst för att registrera din verksamhet

Läs mer om reglerna på Livsmedelsverkets hemsida