Samråd, detaljplan för del av Medle 40:1 och Medle 30:1 m.fl.

Publicerad 2019-05-08

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för del av Medle 40:1 och Medle 30:1 m.fl. Planområdet ligger i Medle, längs med Medlevägen cirka 2 mil väster om centrala Skellefteå.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare upplagsytor av ballastmaterial, samt utöka byggrätten för två befintliga fastigheter inom planområdets östra del. Planen upprättas med standardförfarande.

Här finns planen utställd för samråd 8 maj-29 maj:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, lördag 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 29 maj 2019. Uppge ärendenummer 2014-1461, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller
bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Frågor?

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 3, om du har frågor kring planen.