Så ska IoT-lösningar i Skellefteå bidra till den svenska skolans utveckling

Publicerad 2019-05-10

Svensk skola är mitt uppe i en kraftig digitalisering, precis som hela samhället. Trots det har dagens fysiska och digitala utbildningsmiljöer inte förändrats speciellt mycket. Nu är projektet IoT hubb skola invigt på Bureskolan, en av kunskapshubbarna som ger förutsättningar att ta tillvara på de möjligheter som IoT (Internet of Things) kan ge.

IoT hubb skola är ett unikt samarbete mellan RISE, nio skolhuvudmän där Skellefteå kommun är en, två teknikpartners och Stockholms Universitet. Projektet kommer att arbeta i tre spår:
· ökad kunskap och förståelse om strategi, standardisering, säkerhet, integritet och juridik kring implementering av IoT i skolan
· iterativ testning och analys av IoT teknik i skarpa undervisningsmiljöer
· utveckling och upprättandet av IoT hubb för skolan för kommunikation och spridning
 
Först en behovsinventering i Bureå
I höstas gjordes en behovsinventering i Bureå där personal från förskola och skola deltog i en workshop med representanter från RISE för att identifiera inom vilka områden som olika IoT-lösningar skulle kunna stötta verksamheten.
-Nu startar vi det första IoT-testet, säger Maria Hurtig utvecklingsledare på Skellefteå kommun. 
Vi har satt upp två luftsensorer på Bureskolan som ska mäta luftkvalitet och de är uppkopplade mot Internet, säger Maria Hurtig.  

Byggde själva ihop sensorerna
Sensorerna kom i form av en byggsats och lärarna Anders Skog och Hannes Hermansson har tillsammans med 2 elever från årskurs 2 och 3 elever från årskurs 7 på Bureå skolan byggt ihop sensorn och dokumenterat arbetet.
-Det är viktigt att vara med i ett projekt som är i framkant på området och eleverna tycker det ska bli spännande, säger de båda lärarna Anders och Hannes.

Mäter olika saker i luften
Sensorerna ska mäta temperatur, lufttryck, partiklar och relativ luftfuktighet. Genom att ansluta dem till Internet får Bureå skolan också tillgång till data från andra sensorer som finns runt om i världen.

-Tanken är att den data som samlas in om vår miljö ska användas som underlag i vår undervisning med eleverna på skolan säger Anders Skog.

Sensorn ska dela data i det stora Luftadata.se-nätverket för att bidra till Citizen Science kring luftkvalitet.

-Det är spännande att prova ut olika IoT lösningar och det är viktigt att elever lär sig hur IoT prylar fungerar och hur vi kan dra nytta av dom säger Hannes Hermansson.
 
I samband med invigningen släpps tre rapporter på ämnet:
· IoT i skolan - Kartläggning och beskrivning av behov
· IoT i skolan - State-of-the-art kring undervisning och lärande
· IoT i skolan - Integritet, säkerhet och juridik 

Rapporterna  finns här.  

Vill du veta mera om projektet finns filmerhär på Youtube.
 
FAKTA:
IoT hubb skola är ett treårigt projekt med en total budget på 25 miljoner som finansieras av Vinnova och deltagande partners. Partners i projektet är RISE, Kungsbacka kommun, Eskilstuna kommun, Falköpings kommun, Lidingö stad, NTI-gymnasierna, Rytmus, Skellefteå kommun, Stadsmissionens skolstiftelse, Västerviks kommun, Stockholms universitet, ATEA och Microsoft.