Vux planerar inför etableringen av Northvolt

Publicerad 2019-05-14

Gymnasienämnden fick information från vuxenutbildningen om hur de planerar inför en etablering av Northvolt i Skellefteå.

Etableringen av en batterifabrik förväntas ge stor inverkan på verksamheterna inom vuxenutbildningen, och den kräver därför att det planeras för yrkesutbildningar i en mängd olika områden och på olika nivåer. Exempelvis gymnasial yrkesutbildning, yrkesvux, och yrkeshögskola, YH.

Vux bedömer att det kommer att bli en markant ökning av studerande, och att Region Västerbotten är en viktig samarbetspartner. Idag samarbetar de i bl.a. en förstudie som kartlägger målgrupper för riktade insatser och utbildningar inför Northvolts etablering samt ett projekt ”Smart Industri ” med finansiering delvis från Region Västerbotten. Vuxenutbildningen arbetar också aktivt med marknadsföring och att bredda utbudet av yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar,