Teaterprogrammet kommer att finnas med i utbudet inför 2020

Publicerad 2019-05-14

Ambitionen är att teaterprogrammet ska finnas med i utbildningsutbudet till gymnasiet inför hösten 2020. Det är socialdemokraternas och vänsterpartiets viljeinriktning och frågan kommer upp till beslut i gymnasienämnden i juni.

– Vi har resonerat om det här en tid, och vi tror att det är viktigt för Skellefteås attraktion att kunna erbjuda den här typen av estetiska program också, säger Felicia Lundmark, ordförande i gymnasienämnden.