Utvärdering av språkförskolan Pusslet i Jörn

Publicerad 2019-05-16

För-och grundskolenämnden beslutade att godkänna utvärderingen av språkför-skolan Pussel i Jörn.Skolkontoret har under läsåret 2018/2019 ett pågående projekt i Jörn med inriktning på svenskundervisning i förskoleform för nyanlända barn i den allmänna förskolan 15 tim-mar i veckan.

- Utvärderingen visar att pedagogerna lägger en förberedande grund i förskolan för de barn och vårdnadshavare som möter förskolan och är på väg in i det svenska samhället, säger Fredrik Stenberg, ordförande i för-och grundskolenämnden.


Efter att ha arbetat under många år med asylsökande barn och olika konstellationer i gruppsammansättningen visar erfarenheten i Jörn att de asylsökande barnens utveckling gynnas av att vara i en egen grupp den första tiden, men med ett nära samarbete med den andra gruppen.

Från hösten 2018 har Pusslet haft två barngrupper. Barnen går måndag-fredag kl. 8-11 eller 12.30-15.30. Samma rutiner varje dag är viktigt - det skapar trygghet och bidrar till kontinuitet i barnens vardag. I april 2019 finns 22 barn inskrivna på Pusslet. Elva barn har skolats in och också flyttat under läsåret.

De språk som finns på pusslets förskola är azerbajdzjanska, arabiska, kurdiska, spanska, dari, tadzjikiska, luganda, ryska. kirundi, persiska, tigrinja.