Plan för utveckling av familjecentraler i Skellefteå

Publicerad 2019-05-16

I dagsläget finns det familjecentraler i Byske, Ursviken och Anderstorp. Nu har för-och grundskolenämnden beslutat att ge skolkontoret i uppdrag att i samverkan med socialkontoret och Region Västerbotten starta arbetet med att etablera en familjecentral i Boliden.

Därefter prioriteras etablering av familjecentraler i Bureå, Lövånger och någonstans centralt i Skellefteå.


-Det känns jättebra att vi har en plan för var vi ska starta familjecentraler tillsammans med socialkontoret och Region Västerbotten, säger Fredrik Stenberg, ordförande i för-och grundskolenämnden. Vi vet att samlokaliserade verksamheter som präglas av helhetssyn, kontinuitet och hög kvalitet skapar förtroende hos våra invånare.


Fakta om familjecentraler
Familjecentralens målgrupp är familjer med barn i åldern 0-6 år. På familjecentralen finns föräldrarådgivare (socialtjänst), barn- och mödrahälsovård (Region Västerbotten) och öppen förskola (skolkontoret). Verksamheten är samlokaliserad. Familjecentralerna är en arena för tidig upptäckt och tidig insats.