Kommunfullmäktige sammanträder 28 maj

Publicerad 2019-05-23

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträder i Forumsalen, Campus Skellefteå, tisdag 28 maj, klockan 10.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.

På sammanträdet kommer bland annat motion om möjlighet att jämföra välfärdstjänster att  behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.

Här kan du se hela ärendelistan (pdf, nytt fönster)

Följ i radio

Sammanträdet sänds i Radio Skellefteå (89,7 MHz), Jörn (91,5 MHz), Skelleftehamn (101,4 MHz), Bygdsiljum (95,0 MHz).

Följ i webbradio

Lyssna på sändningen via Radio Skellefteås webbplats.

Följ i webb-tv

Följ sändningen via webb-tv på TV Skellefteås webbplats.

Lyssna på kommunfullmäktige efter direktsändning

Radio Skellefteå lägger upp kommunfullmäktiges sändning och publicerar den i deras ljudarkiv efter sändning. Filerna finns tillgängliga fram till kommande kommunfullmäktige då de byts ut till aktuella filer.
Lyssna på sändningen i efterhand i Radio Skellefteås ljudarkiv.