Enklare att söka föreningsbidrag

Publicerad 2019-06-03

Skellefteå kommun har under våren arbetat med ett projekt med syfte att skapa en enklare process vid ansökning av föreningsbidrag. En ny tydligare struktur på hemsidan har tagits fram. Målet är att det ska vara lätt att hitta till det bidrag du letar efter. Många bidrag som tidigare fanns på blanketter har blivit digitala.

Vi gör det här för att…

  • det ska bli enklare och lättare att ansöka om bidrag
  • det ska bli lättare att hitta rätt bidrag
  • samla alla bidrag på ett ställe

Nyttiga erfarenheter från användartester

I början av maj genomförde Skellefteå kommun ett användartest tillsammans med representanter från olika föreningar för att säkerställa att webbsidans nya upplägg fungerar och är tydlig. Försökspersonerna fick också testa logga in i den digitala portalen för att bekanta sig med den miljön. Många värdefulla insikter kom upp till ytan under mötet och några av dem kunde justeras direkt.

Fler bidrag ska bli digitala

Målet är att så många föreningsbidrag som möjligt ska bli digitala. Arbetet kommer att fortgå under resten av året. Så här ser den nya sidan ut. Klicka på bilden för att göra den större. Du kan också besöka sidan.Skiss av sidan bidrag