Alla kan göra något för vattenmiljön

Publicerad 2019-06-10

Länsstyrelsen Västerbotten vill i samarbete med kustkommunerna Nordmaling, Umeå, Robertsfors och Skellefteå uppmärksamma de miljöproblem som kan uppstå i våra vatten och vad du som individ kan göra för att bidra till friskare vatten.

Filmen riktar sig till fastighetsägare som bor nära vatten och om vad dom kan göra för att minska den mänskliga påverkan på vattenmiljön. Filmen är även ett led i miljömålsarbete för att få fler satt göra mer för miljön. Tipsen i filmen har en positiv inverkan på minst fem av de 16 miljömål som vi ska uppnå.


För mer frågor om vatten- och miljöfrågor, kontakta kommunen eller Länsstyrelsen.

Kontakt till kommunen:
Johanna Engström, biolog. E-post: johanna.engstrom@skelleftea.se
Kontakt till Länsstyrelsen:
Lotta Ström, handläggare Friskare skogsvatten E-post: lotta.strom@lansstyrelsen.se
Linnea Ivarsson, Epost: linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se