Två killar går bredvid varandra

Skellefteå med stora kliv mot framtiden

Publicerad 2019-07-04

Det kan inte ha undgått någon att det händer mycket i Skellefteå just nu. Kulturhuset har börjat byggas, antalet lyftkranar blir svåra att räkna när nya bostadsområden växer fram och Northvolts etablering rycker allt närmare produktionsstart. Vi befinner oss med andra ord mitt i en expansiv utvecklingsfas där såväl kommun och näringsliv
som organisationer jobbar för högtryck för att möta de krav som ställs.

– Genom att jobba proaktivt med utbildning, kompetensförsörjning och bostäder kan vi ta tillvara på alla möjligheter som vi nu står inför. Det arbetet pågår för fullt , säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun.

Etableringen av Northvolt är den största företagsetableringen i Skellefteå i modern tid och förutspås innebära mellan 2 000 och 2 500 nya arbetstillfällen inom fem år. Men Skellefteå har inte legat på latsidan när det gäller att börja säkra kompetensförsörjningen för såväl
Northvolt som andra företag i kommunen. Arbetet har snarare varit igång ända sedan beskedet om etableringen kom.

VIKTIGA FÖRBEREDELSER
Anders Norberg är utbildningsstrateg på Skellefteå kommun och jobbar intensivt tillsammans med andra aktörer för att möta behovet av utbildning och kompetens. Enligt honom handlar det om att skapa en bredd av olika typer av utbildningar för att möta behoven.

– Det är en väldig massa människor som kommer att behövas. Samtidigt ligger det ännu ett par år fram i tiden. Ett viktigt första steg var därför att börja informera befolkningen och skapa konstruktiva diskussioner så att människor är förberedda på att de faktiskt kan få möjligheter att jobba i fabriken när den är färdig, berättar Anders.

Skellefteå har inte något eget universitet men är lämpligt placerad mellan två stora universitet i Umeå och Luleå med totalt 50 000 studenter. Dessutom är Skellefteås Campus en perfekt plats för att landa olika utbildningar med varierande inriktningar och av olika längd, helt beroende på intresse och behov.

– När beskedet om Northvolt kom erbjöd vi direkt en orienteringskurs i studiecirkelform på Campus, en så kallad Massive Open Online Course, som handlade om litiumjonbatterier och deras nytta för samhället. Den här typen av distansutbildningar ges av framstående universitet globalt och vi lyckades locka cirka 25 deltagare: yrkeslärarare, doktorander, pensionerade professorer och andra intresserade. Det var ett sätt att väcka intresset och börja bygga kunskap, säger Anders.

älvsbrinken en sommardag

I sitt arbete som utbildningsstrateg jobbar Anders mycket brett. Fabriken kommer att kräva allt från specialister till personal inom process och logistik, vilket kräver en rad olika åtgärder och utbildningar, vissa korta och andra längre.

– När det gäller processoperatörer finns det flexibla utbildningar vid Umeå Universitet och Mittuniversitetet som dessutom stöds av ett industrinätverk där Northvolt är med. Till hösten kan den starta i Skellefteå. Det är en utbildningsväg. Vi arbetar på yrkeshögskoleutbildningar och Yrkesvux-lösningar också. För ingenjörsjobben behövs sökande till befintliga utbildningar.

Samtidigt krävs förberedelser för att utbilda inom många fler områden än industrin. Northvolt kommer sannolikt att rekrytera operatörer och andra som finns i helt andra branscher och verksamheter idag. Det kan handla om exempelvis vård- och omsorgspersonal och barnskötare. Det kommer i sin tur att innebära att helt andra branscher tappar kompetens och nya grupper behöver utbildas för att fylla de luckorna. Etableringen kommer i sig också att generera fler etableringar, industriföretag och underleverantörer till Northvolt men även service av olika slag och där nya utbildningsbehov kan dyka upp.

SÖKER NYA KOMPETENSER
En rad olika kompetenser kommer således att behövas i framtidens Skellefteå. Ett del i kartläggningen har varit ett studiebesök i amerikanska Reno, där elbilstillverkaren Tesla bygger världens till ytan största fabrik och elektronikföretaget Panasonic tillverkar bilarnas batterier i samma fabrik. Representanter för bland annat Skellefteå näringslivskontor och Northvolt åkte dit för att skapa ett referensobjekt för sitt fortsatta arbete.

– Northvolt kommer att jobba ungefär som Panasonic gör. Eftersom japanska storföretag är hemliga av sig så katalogiserade vi en stor mängd anställningsannonser för fabriken och fick på så sätt ett hum om kompetensernas karaktär. Vi har fått kontakt med ett Community college som ger kortare utbildningar avsedda för batteriproduktionen på Panasonic. Vissa kurser är två veckor långa och andra mellan sju och åtta och ger rätt grund för enklare jobb. Besöket i Reno gav oss många insikter, säger Anders.
Han har också initierat samarbeten med Yrkeshögskolan och den kommunala vuxenutbildningen i Skellefteå. Enligt honom har de väldigt goda förutsättningar att skapa och erbjuda ett flertal korta och effektiva utbildningar.

– Vi tittar också på andra industriorter och branscher i Sverige där det kan finnas ett intresse för att flytta hit för jobb. Även i Finland och bland nyanlända i områden med hög arbetslöshet undersöker vi potentialen, säger Anders Norberg.

VÄXANDE INTRESSE FÖR REGIONEN
Jesper Wigardt, kommunikationschef på Northvolt, ser ljust på framtiden för Northvolt i Skellefteå. Grön och billig energi, närheten till universiteten samt tunga industriaktörer som Skellefteå Kraft och Boliden gör regionen mer än intressant, menar han.

– Men vi är många som måste hjälpas åt. Vi drar vårt strå till stacken tillsammans med kommunen, regionen och andra samarbetspartners. Vi vill inte bara etablera en fabrik utan strävar också efter att bidra till att Skellefteå blir ett kluster för utvecklingen inom elektrifiering, säger Jesper.
Att Skellefteå och världen kommer allt närmare varandra märks inte bara i Skellefteå. Aurora Pelli, utbildnings- och näringslivsstrateg på Region Västerbotten, ser idag ett helt annat intresse för Skellefteå som plats jämfört med för bara några år sedan.

– När jag besöker myndigheter och departement i Stockholm märker jag ett växande intresse för Skellefteå och regionen. Genom en etablering som Northvolt knyts platsens förutsättningar, naturtillgångar, entreprenörskap och näringsliv, ihop med ett hållbarhetstänk. Det har gjort att fler börjat se på platsen ur ett attraktionsperspektiv.

7 000 NYA BOSTÄDER
Och attraktionen, möjligheterna och utvecklingen i Skellefteå syns också i det närmast explosionsartade bostadsbyggandet. Störst tryck på bostäder förväntas i Skelleftedalen och Bureå närmaste åren. Den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen möjliggör för 5 000 bostäder fram till 2030, plus den fördjupade översiktsplanen för Bureå som möjliggör för 2 000 bostäder.

– Utvecklingen av det lokala och regionala näringslivet skapar ett stort behov av nya bostäder. De fördjupade översiktsplanerna för Skelleftedalen och Bureå möjliggör för 7 000 nya bostäder men möjligheterna att bygga på andra platser är också stora. Bland annat finns det tidigare färdiga planer och tomter för minst ytterligare 1 000 bostäder i orter som Burträsk, Byske, Boliden och Örviken, säger Kristina Sundin Jonsson.

Reportage ur Skellefteå-tidningen, nummer 2 2019.