James Eriksson Scott, Yttre Ursviksskolan, är ett av

En plats där kultur för unga får ta plats

Publicerad 2019-06-12

I Skellefteå kommun satsas det stort på ungas möjligheter att ta del av och utöva kultur.
– Olika former av kultur ger barn och ungdomar viktiga verktyg när det gäller att förstå världen och hitta sin egen identitet, säger Malin Nilsson, konstpedagog på Skellefteå konsthall.

Måleri, teckning, dans, drama – det är bara några av alla de uttryck som ryms inom ramen för begreppet kultur. I Skellefteå kommun får barn och unga utöva och ta del av olika former av kulturaktiviteter på skoltid vilket ger dem möjlighet att utforska olika kulturella och konstnärliga uttryck utan kostnad eller engagemang från föräldrarna. Det kan handla om att se teater, läsa böcker, måla sina känslor och dansa till musik.

Det är kulturrådet som beviljar Skellefteå kommun stöd för att genomföra kulturaktiviteter i grundskolan inom ramen för skapande skola.

VIKTIGT VÄCKA LUSTEN
Som konstpedagog på Skellefteå konsthall ingår det i Malin Nilssons arbete att föra ut och sprida både nationell och internationell samtidskonst till så många som möjligt av kommunens invånare.
Men även om målgruppen för Skellefteå konsthall spänner mellan 0 och 100 år så anser hon det vara särskilt viktigt att väcka lusten för skapande hos barn och ungdomar.

– Genom olika former av skapande får barn och ungdomar möjligheten till fler sätt att uttrycka sin personlighet och forma sin egen identitet. Mötet med konst kan skapa nya tankar och förhållningssätt till både enskilda frågor och omvärlden, säger Malin.Amanda Larsson, yttre ursviksskolan, dansar

Då en ny utställningsperiod inleds på Skellefteå konsthall arrangeras familjevisningar med konstverkstad på helgerna. Malin jobbar med olika typer av erbjudanden riktade mot skolorna och blir också ofta kontaktad av lärare som vill ta med sina klasser till Skellefteå konsthall.

– När Ove Gustafsson, mannen bakom illustrationerna till Fem myror är fler än fyra elefanter, var här fick eleverna möta honom och ha verkstad. De fick inspireras av hans arbete och även själva teckna och skapa. Mötet med konstnären är nämligen viktigt för att inspirera barn och ungdomar, säger Malin, som menar att kulturen är enormt viktig både för den enskilda individen och för samhället som sådant.

Något som Christer Olofsson, chef för kulturskolan, instämmer i:
– Det finns mycket forskning som visar att kultur har en stor inverkan på oss människor när det gäller vår fysiska och psykiska hälsa, hjärnans utveckling, abstrakta och komplexa utmaningar samt förmågan till inlärning. Ur ett kommunalt perspektiv bidrar den till integration, turism och tillväxt. Men framför allt har kulturen ett egenvärde, den är inte bara ett medel för att nå något annat, säger Christer.

Även utan att anmäla sig till kulturskolan får barn får i den reguljära undervisningen i grundskolan ta del av kultur. Redan från årskurs ett står dans och drama på schemat.

MER TILLGÄNGLIG
Parallellt med detta anstränger sig Skellefteå konsthall kontinuerligt med att göra sin verksamhet mer tillgänglig för ännu fler. Malin Nilsson har en förhoppning om att initiera konstverkstäder som håller öppet på helgerna.

– Det gäller även att komma ihåg alla möjligheter som redan finns. Slöjdklubben för barn på Handens hus och studieförbundens kurser i akvarellmålning är två exempel. Även Museum Anna Nordlander har verksamhet som riktar sig mot skolklasser och grupper. Det finns mycket kultur att ägna sig åt.

KULTURAKTIVITETER I SIFFROR
 • När Ove Gustafsson, som illustrerat
  Fem myror är fler än fyra elefanter,
  besökte Skellefteå museum fick totalt
  1 000 skolelever möta honom.
 • Barnkulturdagarna drog 2018 ungefär
  1 300 besökare.
 • 3 500 barn och ungdomar är
  engagerade i Skellefteås kulturskola.
 • 2018 genomfördes 250 konserter via
  Kulturskolan och runt 2 500 personer såg konserterna.

 

två glada tjejer på golvet i en gympasal 

Reportage ur Skellefteå-tidningen, nummer 2 2019.