Rökfritt på idrottsplatser

Publicerad 2019-06-18

Från 1 juli 2019 blir det förbjudet att röka på platser inhägnade för idrottsutövning.
Tanken med förbudet är att skydda människor från att bli utsatta för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem.

Särskilt känsliga är barn och unga samt personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö i Skellefteå kommun.
Rökförbudet gäller, förutom tobak, även elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis vattenpipa eller så kallade rökstenar). Förbudet gäller inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Läs mer om rökfria miljöer på www.skelleftea.se/rökfriamiljöer