Efter sommaren byggs Europas största batterifabrik

Publicerad 2019-06-18

Nu skrivs industrihistoria i Skellefteå och Europa. Finansieringen av den första produktionsfasen av Europas största batterifabrik är säkrad. I augusti startar bygget. Det innebär också att vi lämnar det gamla Skellefteå bakom oss och går in i en spännande period av förändring. Nu behöver vi alla dra åt samma håll.

Kristina Sundin Jonsson 

Beskedet var väntat men ändå efterlängtat: Northvolt har nu tillkännagett att de tillsammans med stora industriella och finansiella aktörer på världsmarknaden har säkrat bygget av de två första produktionslinorna i batterifabriken Northvolt Ett. I augusti startar bygget. 2021 är produktionen igång. Fabriken i Skellefteå kommer att vara företagets primära produktionsanläggning och kommer fullt utbyggd att producera 32 GWh per år. Minst.

Etableringen i Skellefteå bidrar till att Europa på allvar kan snabba på utvecklingen av en grön omställning och elektrifieringen av samhället. Vi kan med stolthet säga att Skellefteå och Sverige bidrar till Europas konkurrenskraft inom detta område. Vi har kommit så här långt tack vare ett gott samarbete med såväl våra invånare och vårt näringsliv som med kommunerna, regionerna, universiteten och staten.

Nu behöver vi fortsätta det gemensamma arbetet. En av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna kommer att kräva samarbete och att vi alla drar år samma håll. Det handlar om utvecklingen av en hållbar plats från alla perspektiv. I det korta tidsperspektivet kommer etableringen att få en betydande påverkan på invånarnas och näringslivets vardag. Etableringen kommer också att påverka välfärden på olika sätt. På längre sikt finns alla möjligheter. Satsningen kommer att få en enorm betydelse för Skellefteå och för hela norra Sverige.

Reno-besök gav värdefulla insikter

Vi kommer att se ett nytt Skellefteå växa fram och tidplanen kommer att vara tajt. Det handlar om fler bostäder och en fortsatt satsning på infrastrukturåtgärder som tar höjd för fler invånare.

Framför allt kommer det att handla om att säkra kompetensförsörjningen på olika sätt. Redan i dag är just kompetensförsörjningen en av vår tids största utmaningar. För att klara de demografiska utmaningarna i Sverige behöver vi helt enkelt bli fler och arbeta på helt nya sätt. Den norra regionen har i dag en lägre arbetslöshet jämfört med Sverige i övrigt. De flesta i arbetsför ålder har arbete. Med ett förväntat tillskott på upp emot 2 500 arbetstillfällen – indirekt många fler – så ökar behoven av såväl inflyttning som utbildningsmöjligheter. Vi kan förvänta oss mer rotation och rörlighet på norra Sveriges arbetsmarknad och behoven blir mer knutna till branscher än enskilda företag.

Förberedelserna för detta scenario har pågått ett tag. Exempelvis har besök hos Teslas Gigafactory 1 i Reno, USA, gett värdefulla insikter i vad som händer i en stad när en stor etablering förändrar ett samhälle.

Utbildningar på olika nivåer

Ett fortsatt gott samarbete med de olika utbildningsanordnarna och regionerna kommer att vara helt avgörande för näringslivets och den offentliga sektorns utveckling.  Här behöver vi nya initiativ och modeller.

Vad händer just nu när det gäller utbildningar för industrin? Samarbetet med universiteten i den norra regionen kommer att utvecklas. Förutom att vi nu hoppas på ett ökat intresse för de befintliga högskole- och civilingenjörsutbildningarna pågår det just nu diskussioner om skräddarsydda utbildningar för att stärka det livslånga lärandet. En ny processoperatörsutbildning kommer att starta i Skellefteå till hösten. 

Hos Vux förbereder man sig bland annat för att utbilda maskinoperatörer och logistikpersonal. Mer specifika utbildningar, till exempel för maskiner och utrustning, upphandlas direkt av industrin. För tekniker och mer specialiserad personal planerar Vux för tre tvååriga utbildningsprogram inom ramen för yrkeshögskolan. De beräknas starta 2020. Lärare på gymnasieskolan har vidareutbildat sig inom batteritillverkning och elektromobilitet. Fortbildning kommer även att bli aktuellt för ingenjörer, tekniska projektledare och andra yrkesverksamma och snart kan kurser erbjudas även till dessa grupper. Vi genomför en unik förstudie tillsammans med industrin och Region Västerbotten som handlar om att undersöka möjligheterna till att skräddarsy utbildningar för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Ett par exempel på aktuella aktiviteter.

Vi hoppas även på att andra utbildningsarrangörer än universitet och kommun kommer att komplettera sina utbildningsutbud tack vare den spännande utvecklingen i Skellefteå.

Skellefteå även fortsatt ett nav för trä

I juni tecknades också ett samverkansavtal inom trämekanik mellan Luleå tekniska universitet, Skogsindustrierna och Svenskt Trä. Skellefteå kommun och Kempestiftelsen kommer att vara viktiga parter i samarbetet. Det handlar om ett strategiskt långsiktigt samarbete som i första skedet omfattar fem år. Det här kommer att trygga utvecklingen inom forskning och utveckling inom biobaserade produkter och säkerställer LTU och Campus Skellefteå som ett ledande nav inom trämekaniskt utveckling.

Tillsammans för näringslivsklimatet

Skellefteå kommuns nya näringslivspolitiska program, som gäller fram till 2022, visar tydligt att näringslivsklimat och service till företagen är en prioriterad och central fråga.

Vi har redan konstaterat att det händer spännande saker i Skellefteås näringsliv. Men hur upplever företagen själva hur det är att verka i Skellefteå kommun?

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste så kallade insiktsmätning, som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, så har Skellefteå kommun förbättrat sig inom alla undersökta områden. Genomsnittspoängen för svenska kommuner är 72, och för 2018 når Skellefteå upp till 73 poäng. I Svenskt näringslivs attitydmätning fick Skellefteå däremot ett något lägre betyg jämfört med året innan. Från 3,4 poäng år 2018 till 3,2 i år. Genomsnittet för alla kommuner är 3,42.

Precis som inom de flesta områden så handlar det om att arbeta tillsammans för att nå målen. Vi som jobbar inom kommunen får aldrig glömma själva kärnan i det näringslivpolitiska programmet; att kommunens samtliga förvaltningar och företrädare ska bidra till att stärka Skellefteå kommun som en attraktiv och företagarvänlig kommun att verka och utvecklas i. Ett gott företagsklimat är en strategisk fråga och centralt för vår tillväxt och våra skatteintäkter.

Vi fortsätter nu arbetet med att utveckla servicen, bemötandet och tillgängligheten för Skellefteås näringsliv. Mätningarna från SKL och Svenskt näringsliv ger oss värdefulla underlag för en fortsatt utveckling.

Hållbar matsedel i hela kommunen

Skellefteå kommun har en ambition att koppla alla aktiviteter vi gör till FN:s globala mål. Ytterst handlar det om utvecklingen av en hållbar plats. Här pågår det så många bra initiativ.

Matsedel 3.0 är ett bra exempel. I dag serverar vi matgäster i förskolan, grundskolan, gymnasiet, inom vård och omsorg och till delar av Region Västerbottens verksamheter. Menyerna varierar därmed en hel del utifrån tre olika matsedlar.

Skellefteå kommun tar nu fram en ny, gemensam matsedel för alla sina matgäster. Med gemensamma inköp kan vi åstadkomma ett matutbud med bättre råvaror och bättre kvalitet, men till samma pris som tidigare. Den nya matsedeln blir smartare och mer hållbar och fokus kommer att vara på närproducerade och säsongsanpassade rätter. I mitten av 2020 beräknas den gemensamma matsedeln lanseras.

Genom att omvandla tre matsedlar till en uppnår vi alltså mer smak och mindre svinn inom samma budget och vi uppnår hållbarhet från alla perspektiv. Socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Trevlig sommar

Slutligen kan jag konstatera att det just nu händer massor av saker inom alla områden i Skellefteå. Bara sedan mitt förra nyhetsbrev i maj har det genomförts många betydelsefulla evenemang: Nordsken, Energy Confusion, Creative Summit… för att inte tala om alla kultur- och idrottsarrangemang. Midnattssolsloppet på Skandinaviens längsta racingbana i Fällfors lockade inte bara den svenska racingeliten utan närmare 17 000 åskådare. Och ja – solen sken stora delar av dygnet.

För första gången i Europa genomfördes dessutom den internationella OECD-konferensen Meeting of Mining Regions and Cities i Skellefteå.  Konferensen samlade delegater från OECD, EU-kommissionen, regionerna, representanter från gruvindustrin från 11 olika länder för att diskutera forskning och utveckling, kompetensförsörjning och industrins bidrag till ett hållbart samhälle. Gruvindustrin är och kommer att vara en viktig grund för den regionala utvecklingen i Norr- och Västerbotten. Industrin är en del av vår historia och vår framtid. Här finns ovärderlig kunskap när det gäller automatisering, digitalisering och arbete för en hållbar utveckling. Tillsammans står vi för över 90 procent av EU:s samlade produktion av järnmalm. Ofattbara siffror.

Önskar er alla en trevlig sommar! Ett särskilt stort tack vill jag rikta till alla er som ser till att vi har ett fungerande samhälle under sommaren.