Samråd, detaljplan för Burträsks-Gammelbyn 54:2 och del av Burträsks-Gammelbyn 20:17

Publicerad 2019-06-20

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Burträsks-Gammelbyn 54:2 och del av Burträsks-Gammelbyn 20:17, i Burträsk.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för verksamhetsutveckling av Lappvattnets Snickeri AB samt att tillskapa mer mark för småindustri i Burträsk.

Här finns planen utställd för samråd 21 juni–23 augusti:

Stadshusets entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Öppet måndag–fredag 07.00–17.30, lördag 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på planförslaget senast 23 augusti 2019. Skriv ner dem och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Uppge ärendenummer 2018:2065, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 3, om du har frågor kring planen.