Skellefteå kommun i Almedalen

Publicerad 2019-06-27

Almedalsveckan är viktigt för Skellefteå kommun när det gäller dialog med beslutsfattare och nyckelaktörer. Vårt organisatoriska och individuella deltagande syftar till att förstärka kraften i vårt långsiktiga utvecklingsarbete samt skapa fördelar för Skellefteås prioriterade satsningar och frågor.

Fokusområden år 2019 är på infrastruktur, digitalisering, hållbarhet, högre utbildning, kompetensförsörjning och statliga jobb.

Varje år fattas beslut om medverkan i tre nivåer: delta i andras seminarier, samarrangera seminarier eller arrangera egna seminarier. År 2019 är fokus att delta i andras seminarier som panelmedlem eller föredragshållare och samarrangera seminarier. Vid sidan av dessa nivåer finns även ett behov av omvärldsbevakning.

I bifogad pdf kan du se vilka seminarier och liknande som representanter från Skellefteå kommun medverkar i.

Skellefteå kommun i Almedalen (pdf, nytt fönster)