Nationell branschskola

Skogsindustrins kompetensförsörjning är avgörande för sysselsättning och tillväxt i Sverige och idag råder det brist på skogsmaskinförare runt om i hela landet. Har din skola möjlighet att möta behoven i din region?

Skogsmaskinförare

För många huvudmän är det svårt att starta inriktningen skog på naturbruksprogrammet trots att orten är i stort behov av utbildningen. Ofta saknas kostsamma maskiner eller lärare med rätt kompetens och det är svårt att få en ekonomiskt hållbar lösning för programmet.

Skolverket har utsett tio branschskolor

Under fem år, 2018 till 2023, har Skolverket en försöksverksamhet med tio skolor runt om i Sverige, alla nischade på yrkesutbildningar där det i dagsläget saknas arbetskraft. Genom den här satsningen får elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till jobb.

Naturbruksgymnasiet i Burträsk har utnämnts till nationell branschskola för inriktningen skog på naturbruksprogrammet. Det betyder att vi har fått en kvalitetsstämpel av Skolverket och får nu möjlighet att erbjuda specialiserad yrkesutbildning för elever på andra gymnasieskolor.

Finansiering

Statsbidraget söks av huvudmannen och är högst 50 000 kronor för varje elev och lämnas för max fem elever per yrkesområde och kalenderår.

Praktiska kurser och APL

Elever på naturbruksprogrammet kan komma till oss för de praktiska kurserna och APL. Kurserna omfattar Motor- och röjmotorsåg, terrängtransporter, virkestransport med skotare, avverkningsmaskiner, skogsmaskiner, ca 100 timmar i simulator och APL. Alla kurser präglas av fokus på att bli en skicklig skogsmaskinförare med hjälp av modern utrustning, erfarna instruktörer och tillgång till bra APL-platser.

Alla kurser under samma kalenderår, förslag till kursplan:

 

Åk 2 VT
Motor- och röjmotorsåg 1 100 poäng
Terrängtransporter 100 poäng
Virkestransport med skotare 100 poäng
APL  4 veckor
Åk 3 HT
Avverkningsmaskiner 100 poäng
Skogsmaskiner – specialisering 200 poäng
APL (VT)  4 veckor
Simulator ca. 100 timmar