Samråd, planprogram för kvarteret Kapella, stadsdelen Centrala stan

Publicerad 2019-07-12

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till planprogrammet för kvarteret Kapella. Området ligger i stadsdelen Centrala stan, norr om Kanalgatan.

Syftet med programmet är att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten och gestaltade helheten för kvarteret och de omgivande kvarteren. Förslaget till planprogrammet avviker inte från den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan, men är av betydande intresse för allmänheten och upprättas därför med utökat förfarande.

Här finns planprogrammet utställd för samråd 13 juli – 2 september 2019:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, lördag 08.30–16.00


Kommunens webbplats: www.skelleftea.se/planering

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på planförslaget senast 2 september 2019. Skriv ner dem och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Uppge ärendenummer 2018-1063, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 3, om du har frågor kring planen.