Vattenkvaliteten åter normal i Skellefteälven

Publicerad 2019-08-02

Nu har resultatet från de nya proverna i Skellefteälven kommit. De visar på att vattenkvaliteten har återgått till det normala för säsongen.

Det var den 19 juli som Skellefteå kommun gick ut med information om att det skett en driftsstörning i en pumpstation på spillvattennätet. Det innebar att orenat avloppsvatten rann ut i Skellefteälven i höjd med Hedensbyn under sammanlagt fyra dagar. Provtagningar vid Bergsbydammen och Yttre Ursviken den 22 juli visade på viss påverkan. Bland annat hittades förhöjda halter koliforma bakterier och e-coli som kan indikera påverkan från avloppsvatten. Samma dag åtgärdades pumpstationen. I fredags den 26 juli togs nya prover som skickades till ett laboratorium i Umeå för att säkerställa vattenkvaliteten. Men de blev liggande och har inte analyserats.
- Inom ett dygn måste proverna analyseras för att det ska kunna gå att dra några slutsatser, berättar Johanni Wellenius, miljöinspektör vid Skellefteå kommun.

I tisdags den 30 juli togs nya prover vid Manhemskajen och nedström Bergsbydammen. Dessa har nu analyserats klart. Resultatet visar på att vattnet i Skellefteälven nu har återgått till sin för säsongen normala mikrobiologiska kvalitet.