Barnperspektiv – vad är det?

Publicerad 2019-09-09

Förlängd anmälan tom 7 oktober! Fortbildningsdag med Unga Klara, pedagog Julian Vigil - workshop för lärare och pedagoger och du som är intresserad av att ta reda på mer om barnperspektiv och scenkonst.

 

Barnperspektiv – vad är det?
Det pratas en hel del om barnet inom oss. I denna workshop går vi praktiskt in för att hitta barnperspektivet – och använda det när vi arbetar i relation till barn.
Med utgångspunkt i minnen av situationer och erfarenheter från den egna barndomen får vi insikter om vad som kan göras viktigt och möjligt att mer direkt relatera till barn och unga. Hur kan vi se och göra bortom klichéer eller invanda föreställningar mer direkt och ärligt utifrån barns synvinklar?


Workshopen avslutas med diskussionsfrågor, samtal och övningar och förslag på metoder och arbetssätt att använda er av när ni tillsammans med era elever skall se och tolka scenkonst.

 

Unga Klara - en teater med uppdrag att sätta Barn och Unga i fokus kommer till Skellefteå.

Läs mer om Unga Klara

Unga Klara/teatern

Unga Klara on Tour


Målgrupp: pedagoger, lärare.
Tid: 14 oktober kl:12.00 – 17.00
Plats: Hallen, Nordanå
Kostnad: Gratis, anmälan bindande uteblivet deltagande deb. med 500kr. Vi bjuder på fika.
Antal platser: 30 st
Anmälan till: anita.risberg@skelleftea.se
Senast den 7 oktober

Arr: Skellefteå kommun