För att jag säger det! En konferens om barnkonventionen, barnperspektiv och scenkonst

Publicerad 2019-09-04

År du intresserad av scenkonst för barn och unga, Barnkonventionen och rättighetsfrågor för barn och unga eller kanske både och?

Den 15 oktober ordnas en endagskonferens på temat Barnkonventionen, barnperspektiv och scenkonst. Hur förhåller vi oss som vuxna gentemot barns perspektiv och barns rättigheter med anledning av att Barnkonventionen blir lagstadgad vid årsskiftet 2020? På vilket sätt är barn och unga ”prioriterad målgrupp” som så ofta presenteras i våra strategier?

Med oss i programmet finns även Unga Klara, utnämnd nationalscen för scenkonst för barn och unga som i oktober befinner sig i Skellefteå på ett veckolångt nedslag. Unga Klara har som institution ända sedan 70-talet konsekvent arbetat med ett barnperspektiv i det konstnärliga såväl som pedagogiska arbetet. Som konferensdeltagare kommer det därför att ingå att tillsammans med publik i förskoleålder se föreställningen ”För att jag säger det!" som även lånat ut sitt namn till konferensen.

Vi får dessutom ta del av två högintressanta föreläsningar samt en projektpresentation kring barnrätt i praktiken som fördjupar vårt kunnande kring barnrättsområdet och ger oss barnets perspektiv.

Foto: Anna Drvnik

Du hittar mer info och gör din anmälan på Riksteatern Västerbottens webbplats

Varmt välkommen!

Arrangörer: Riksteatern Västerbotten i samarbete med Skellefteå kommun med stöd från Kulturrådet