Närståendeutbildning 

Att vara närstående till en vuxen/ung vuxen person (18-30år) med högfungerande autism (Aspergers syndrom) eller ADHD

Datum: 2019-10-03 - 2019-10-17

Tid: 18:00 - 21:00

Var: Café Castor, Stationsgatan 19
När: torsdagar 3 oktober, 10 oktober och 17 oktober
Tid: Kl.18:00–20:30 (lokalen är öppen från kl. 17:30 om du behöver äta en medhavd matsäck)

Utbildare: Britt-Marie Malm/lokalförening Attention och Anna Forsberg/Stöd och service, Skellefteå kommun.

Ur innehållet

Information om funktionsnedsättning och dess konsekvenser

  • Vad innebär det för dig som närstående?
  • Vad kan du påverka/inte påverka?
  • Konsten att hitta strategier i vardagen för dig

 

Att finna sin egen styrka

  • Energitjuvar och energipåfyllning
  • Vad tar din energi? Vad ger dig energi?
  • Vems behov styr ditt liv?


Stress - vad är stress

  • Vad stressar dig i vardagen?
  • Hur reagerar du?
  • Konsten att hantera mänskliga reaktioner på omänskliga situationer?

Utbildningen är kostnadsfri och billigt fika finns att köpa.

Anmälan: senast 2019-09-30 till Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910 73 50 00 eller anmalan.utbildningsoc@skelleftea.se

Begränsat antal platser. Uppge namn, e-postadress, telefonnummer och eventuell födoämnesallergi vid anmälan.


Välkommen!

Utbildningen är ett samarrangemang mellan föreningen Attention och Skellefteå kommun, socialkontoret.