Ny utställning på Väggen - Ur konstarkivet 

Nästa utställning på Väggen, Nordanå visar konst från det kommunägda konstarkivet.

Datum: 2019-09-11 - 2019-09-29

Ort: Skellefteå

Plats: Huvudbyggnaden, Nordanå

Kommunägd konst pryder våra gemensamma lokaler och vår utomhusmiljö. Men en del av konsten förvaras också i arkiv på Nordanå i väntan på att användas. På Väggen visas nu ett urval från konstarkivet - en del gammalt, en del nytt.