Samråd, detaljplan för del av Nipan 17 m.fl., Centrala stan

Publicerad 2019-09-13

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Nipan 17 m.fl, som ligger söder om Skellefteälven, norr om Bockholmsvägen. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för förtätning genom två nya flerbostadshus på max fyra våningar längs Bockholmsvägen.

Planen upprättas med utökat förfarande.

Här finns planen utställd för samråd 14 sep – 7 okt:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, lördag 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Synpunkter

Vi behöver dina synpunkter på planen senast 7 oktober 2019. Skicka
dem via brev till Skellefteå kommun, Bygg- och miljönämnden, 931 85
Skellefteå, eller via e-post till bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se.
Uppge ärendenummer 2018:2754 samt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Frågor?

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 3, om du har frågor kring planen.